Da Vinci robot til Aalborg Sygehus

Aalborg Sygehus er blevet bevilget 1,5 mio. af det Obelske Familiefond. Pengene skal hjælpe sygehuset med at anskaffe sig en såkaldt Da Vinci operationsrobot.

Familiefonden har valgt, at støtte sygehuset med det store beløb, da man mener et universitetshospital som Aalborg Sygehus være på forkant med den nyeste teknologiske udvikling til diagnostik og patientbehandling.

Ny teknologi medfører bedre og mere effektive behandlingsformer og er med til at skabe og opretholde et højt fagligt niveau blandt medarbejderne. Dette sker bl.a. ved at integrere forskning og innovation med den højtspecialiserede klinik.
Indførelse af assisteret robotkirurgi på Aalborg Sygehus vil medføre fordele for patientbehandling indenfor bl.a. hjertekirurgi, urinvejskirurgi, gynækologi og kirurgi.

Blandt fordelene kan nævnes: Større patientsikkerhed, korte indlæggelsestider, patienterne kommer sig
hurtigere og bedre kosmetisk resultat.