Dagplejen i Frederikshavn bliver røgfri

Rygepolitikken for dagplejerne i Frederikshavn Kommune, er endelig på plads. Dagplejere ansat efter 1.1.08 garanterer røgfri hjem.

<b>Dagplejerne i enighed</b>
Efter at have nedlagt arbejdet, nedstemt forhandlingsforslag, og diskuteret rygning og røgfrie hjem i månedsvis, er dagplejerne i Frederikshavn Kommune, endelig nået frem til en løsning med kommunen.

<b>De gældende regler</b>
Fremover gælder følgende regler for dagplejerne i Frederikshavn Kommune:

Dagplejere ansat efter 1.1.08 garanterer røgfrie hjem.
Hos øvrige dagplejere, må der ikke ryges i åbningstiden.
Dagplejeren må ikke ryge udendørs, i umiddelbar nærhed af børnene.
Hvert andet år foretages der måling, af antallet af røgfrie dagplejehjem.

<b>Dagplejehjemmene kortlagt</b>
De 287 dagplejere i kommunen, er i denne forbindelse blevet kortlagt, og status pt. er:
130 røgfrie hjem
80 hjem, hvor der ryges 1-2 gange halvårligt.

<b>Røgfri på sigt</b>
Målet er, at Dagplejen Frederikshavn Kommune - på sigt - skal være en røgfri dagpleje.

Der er ikke sat en bestemt dato for, hvornår Dagplejen skal være røgfri. Det skal ske ad frivillighedens vej.