LIGE NU:

Der kom ikke noget ud af præste-klage

Præsten i Mariager har ikke overskredet grænsen for, hvad man må sige som ansat i Folkekirken.

Den afgørelse er truffet i Kirkeministeriet. Stærkt støttet af Dansk Folkepartis Kim Christiansen, Mariager, har en borger fra Mariager klaget over sognepræst Knud Erik Lægsgaard.

Han beskylder præsten for politiske undertoner i sin prædiken - og for at opfordre sine konfirmander til at deltage i en demonstration til fordel for en lokal flygtning, der nu er gået under jorden.

Knud Erik Lægsgaard har redegjort for sagen og biskop Kjeld Holm, Århus, og provst Jørgen Pontoppidan, Hobro, har udtalt sig i sagen. Og ingen af dem mener, at Mariager-præsten er gået over grænsen.

Dermed stopper sagen.