02:01

Foto: Hans Trier Vittarp

1 af 2

DF: Staten skal sikre nordjyske kyster

Det bør udelukkende være Staten, som sørger for, at de nordjyske kyster ikke bliver ædt af havet. Det mener Dansk Folkepartis miljøordfører.

Det er i høj grad kommunerne og de private lodsejere, der står tilbage med en kæmpe regning, når vandet æder af de nordjyske kyster.

Derfor bør Staten betale, når ødelæggende storme rammer kysterne. Det mener Dansk Folkeparti miljøordfører, Jørn Dohrmann.

- Ødelæggelserne er en stor økonomisk byrde for de tyndt befolkede kommuner, som ofte står tilbage med regningen.

Den opfattelse deler Jørgen Bing i Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune.

- Strandenene er jo en kulturarv, som vi skal værne om. Derfor mener jeg også, det er en fælles opgave at løfte udgifterne.

Lige nu er det kommunerne, private og kystdirektoratet, der i fællesskab står for at betale for kystsikringen. Men står det til Jørn Dohrmann, bør man drøfte en national kystsikring i Folketinget.

- Kystsikring skal være et fælles anlæggende. Alle skal bidrage, så derfor vi også betale til at sikre vores kyster over skatten.

Vi har i dag forgæves forsøgt at få en kommentar til sagen fra Klima- og Energiministeret.