Dugfrisk aftale - nu får minkavlere deres erstatning hurtigere

Regeringen forventer, at mange har fået udbetalt deres erstatning i midten af 2024.

Al menneskelig visdom kan opsummeres i to ord - vent og håb. 

Sådan lyder et gammelt ordsprog, som hundredvis af minkavlere formentligt har kunnet nikke genkendende til den seneste tid.

Flere har i hvert fald ventet længe på, at der tikkede penge ind på bankbogen. I dag præsenterede regeringen sammen med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre dog otte tiltag, som skal sætte skub i processen.

Tillægsaftalen skal nemlig sikre, at udbetalingerne af erstatning til minkavlere kan gå langt hurtigere. 

Hurtigere sagsbehandling

Med dagens aftale er der nu opbakning til at etablere et såkaldt fast track, der gør, at minkavlere kan vælge en forenklet erstatningsmodel, der baseres på standardsatser, hvilket gør, at sagsbehandlingstiden nedbringes. 

Ambitionen er, at langt størstedelen af sagerne, der kører i fast track-ordningen, vil være afsluttet omkring midten af 2024. Det fremgår af pressemeddelelsen.

Før var nogle minkavlere stillet i udsigt, at de måske først kunne få deres erstatning i 2027 - altså syv år efter dødsdommen over minkene blev sendt ud. 

Udover fast track-ordningen er partierne også blevet enige om at forhøje forskudsudbetalingerne til minkavlere med mink i 2020. 

Den nye aftale gør dermed sådan, at en gennemsnitlig avler går fra at have modtaget omkring 50 procent af den samlede erstatning til at kunne få udbetalt cirka 70 procent. 

På den måde vil en større del af erstatningerne komme hurtigere ud til minkavlerne.

Tillægsaftalen

Tillægsaftalen består samlet set af følgende otte tiltag:

1. Forhøjelse af forskudsudbetalinger til minkavlere

2. Nyt fast track til hurtigere udbetaling af erstatning

3. Understøttelse af forskudsudbetaling til følgeerhverv

4. Fremrykning af endelige afgørelser for minkavlere uden mink i 2020

5. Øget medarbejderstyrke til Minksekretariatet

6. Effektivisering af nedrivningen af minkfarme

7. Involvering af minkavlere i nedrivning af minkfarme

8. Værdisikring af erstatningerne

For at de otte tiltag kan etableres, skal der blandt andet iværksættes processer med ansøgning om statsstøttegodkendelse i EU, udstedelse af bekendtgørelser og vedtagelse af aktstykker.


Seneste nyt

fra Nordjylland