LIGE NU:

Ebh-fonden under offentlig lup

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mistænker ebh bankens fond for at have handlet i bankens interesser i stedet for fondens. Blandt andet fordi bestyrelserne i de to institutioner er helt ens.

Ebh-fonden blev stiftet i 1992, da ebh bank overgik fra at være en sparekasse til at være et aktieselskab. Fondens formål er først og fremmest at støtte det lokale forenings- og kulturliv. Men det er nemt at komme i tvivl.

Ebh-fondens bestyrelse er nemlig identisk med ebh banks bestyrelse. Det fik for fem uger siden Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at bede fonden om at redegøre for en række mistænkelige forhold i regnskabet for 2007. Og det forstår cand.jur. ved Aalborg Universitet, Lars Bo Langsted godt. Han mener, der kan være mange problemer forbundet med, at fonden har samme bestyrelse som den stiftende institution.

- Det kan være et problem i det øjeblik, fonden bliver bedt om at købe nogle af bankens værdipapirer for en højere pris end den, banken ville kunne opnå i markedet. På den måde kan fonden faktisk overføre midler til banken. Det er selvfølgelig i bankens interesse, men ikke nødvendigvis i fondens, siger Lars Bo Langsted til Tv2/Nord.

Et habilitetsproblem

Og netop handel med værdipapirer kan være på dagsordenen i sagen om ebh-fonden. Jyllands-Posten mener at vide, at ebh-fonden har købt flere af ebh bank værdipapirer til for høj en pris.

Et andet af de forhold, som fonden skulle redegøre for, var en gældsoptagelse på to milliarder kroner.
Desuden bad man om at få at vide, hvordan fonden vil sikre, at bestyrelsesmedlemmerne er habile, når de træffer beslutninger for fonden. Fonden har endnu ikke svaret på henvendelsen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Kan kræve erstatning
Blandt andre Sydbank og FIH Erhvervsbank har lånt penge til ebh-fonden. Penge, som fonden altså kan have brugt til at holde kunstigt liv i ebh bank. Hvis det vurderes, at ebh-fonden har handlet i strid med fondens interesser, kan kreditorerne kræve personlig erstatning hos fondens bestyrelsesmedlemmer, vurderer Lars Bo Langsted.

Loven er sådan
Der er med andre ord stor sandsynlighed for, at ebh-fondens bestyrelse har varetaget bankens interesser i stedet for fondens. Lars Bo Langsted vurderer, at det er sammenfaldet i de to bestyrelser, der bærer skylden for mistænkeliggørelsen. Men der er ikke nødvendigvis tale om, at ebh fonden er konstitueret i ond tro.

Loven om Erhvervsdrivende fonde dikterer nemlig, at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i en erhvervsdrivende fond skal bestå af bestyrelsesmedlemmer fra stifterselskabet. I dette tilfælde er bestyrelsen identisk. I Fonden for Sparekassen Himmerland er der kun en enkelt person til forskel, mens der i bestyrelsen for Spar Nord Fonden er fem ud af ni bestyrelsesmedlemmer, der også med i bestyrelsen for Spar Nord bank.

Et indbygget problem
Lars Bo Langsted kender ikke til denne del af lovgivningen - men er overrasket.

- Hvis man ligefrem tvinger fondene til at lave bestyrelser, hvor halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være bankens egne, så er der måske indbygget et problem i lovgivningen, som man kunne se nærmere på, siger Lars Bo Langsted.

Tv2/Nord har i dag forsøgt at få en kommentar fra bestyrelsesformanden for ebh bank - og altså også ebh fonden. Men han har ikke reageret på vores henvendelse.