01:26

Bestyrelsen i den krakkede EBH Bank går i Højesteret for at få afvist en erstatningssag. Foto: TV2/Nord

1 af 2

EBH-ledelsen går i Højesteret

Den tidligere ledelse i EBH Bank forsøger endnu en gang at slippe for statens store sagsanlæg på 700 millioner kroner. Den vil nu prøve at få erstatningssagen afvist af Højesteret.

Det er Finansiel Stabilitet, der efter EBH Banks krak har anlagt den store erstatningssag på 700 millioner kroner mod den daværende bestyrelse og direktion i EBH Bank. Lige siden har EBH-topfolkene ment, at sagen var mangelfuld, og derfor burde droppes.

I juli måned prøvede de derfor at få sagen afvist af Vestre Landsret, men landsretten mente, at erstatningssagen skulle gå sin gang. Landsrettens ord har imidlertid ikke fået den tidligere ledelse til at give op, og nu har de fået lov til at bringe afvisningssagen for Højesteret.

- Det betyder jo, at vi stadig har et skud i bøssen, og at vi har fået en chance for at sige det samme til Højesteret som til Landsretten, nemlig at denne sag skal afvises på forhånd, siger Erik Werlauff, der er advokat for tidligere bestyrelsesmedlem i EBH Bank Egon Korsbæk.

Hvis det lykkes for EBH-topfolkene at få Højesteret til at afvise søgsmålet fra Finansiel Stabilitet, så forsvinder erstatningssagen om de 700 million kroner som dug fra solen. Finansiel Stabilitet vil i så fald ikke kunne sagsøge EBH-toppen igen, da tidsfristen så vil være udløbet.

- Vi mener, at der mangler en række bilag, som Finansiel Stabilitets advokater påberåber sig, men ikke fremlægger, og det mener vi, at man burde. Og så har vi en række andre indvendinger imod det, siger Erik Werlauff.

Den tidligere ledelses advokater skal nu indenfor fire uger aflevere deres fulde argumentation for deres påstande til Højesteret, hvorefter Højesteret behandler sagen.