08:53

Nedtagningen af de sidste rester af Mårup Kirke er i gang. Foto: Michael Andersen

1 af 2

Et sidste farvel til Mårup Kirke

Skrænten nærmer sig de sidste rester af middelalderkirken, og i dag gik arbejdet med at tage dem ned i gang.

Det er ved at være allersidste chance for at se det, der er tilbage af Mårup Kirke ved Lønstrup. Nationalmuseet, Naturstyrelsen og lokale kræfter er enige om, at det er på høje tid at tage de sidste rester ned.

- Der er mange, der gerne ville have, at kirken skulle blive liggende. Og vi har trukket nedtagningerne, der er sket i etaper, så lang tid, vi kunne. Men nu vi er vi meget tæt på kanten. Og her er det naturen, der bestemmer, siger skovefoged i Naturstyrelsens afdeling i Skagen, Thomas Retsloff.

Nedtagningen er gennem årene sket med stor bevågenhed fra Nationalmuseet, der også denne gang leder arbejdet med at pille stenene ned.

Middelalderarkæolog Thomas Bertelsen er selv i gang med hammer og mejsel ved den tilmurede dør, man opdagede i 2008.

- Jeg er ved at genåbne døren, som vi lavede et lille hul i og murede til igen i 2008. Nu skal vi helt igennem, og jeg håber, vi kan gå igennem døren i løbet af et par dage. Det har jeg glædet mig til i syv år, siger Thomas Bertelsen.

Det er ikke hver dag, at Nationalmuseet får lejlighed til at nærstudere, hvordan en middelalderkirke er bygget op - ved at pille den ned. Og Thomas Bertelsen er imponeret over, hvor dygtige de gamle håndværkere var.

- Vi skal i hvert fald ikke tro, at de ikke vidste, hvad de foretog sig, som han siger, mens han banker den gamle - men meget stærke - middelaldermørtel løs.

Arbejdet følges nøje af to brødre, Frank og Allan Normann Sørensen fra Lønstrup. De er pensionerede murere og har begge lavet reparationsarbejder på kirken og kalket den. Deres oldeforældre og bedstemor har et gravsted bag kirken. Og de to kan huske, da der var et par hundrede meter til kanten.

- Det er selvfølgelig vemodigt, men det er en rigtig beslutning at tage resten ned, før havet tager det, siger de samstemmende.

Thomas Bertelsen fra Nationalmuseet vil i øvrigt vise alle interesserede rundt i resterne og fortælle om nedtagningen af kirken onsdag 9. og onsdag 16. september kl. 17.