LIGE NU:

Fjord skal være renere med færre dambrug

Mariager Fjord skal tilføres mindre fosfor og kvælstof ved at fjerne dambrug eller deres spærringer i Villestrup Å nær fjorden.

Der skal bruges godt 20 millioner kroner på at forbedre miljøet i Mariager Fjord. Her skal fosfor begrænses med seks procent, mens kvælstof skal ned med 1,2 procent, vurderer Skov-og Naturstyrelsen. Det oplyser miljøminister Connie Hedegaard (K) i et notat til Folketingets miljøudvalg.

Styrelsen forhandler med dambrugsejere i Villestrup Å, som munder ud i fjorden. Dambrug skal nedlægges eller deres spærringer fjernes, ligesom åen skal bringes tilbage til en mere naturlig tilstand. Styrelsen ser også på Kastbjerg Ådal syd for fjorden.

Omkring åløbet kan der f.eks. skabes vådområder og enge langs bredden, vurderer Skov- og Naturstyrelsen, som har bestilt et forprojekt om emnet.
/ritzau/