04:45

Foto: Arkiv

1 af 2

Flere alge og svampegifte i omløb

De såkaldte biocider, der skal forhindre svampe og mugdannelser bruges i stigende grad i byggematerialer, og når det regner havner de i vandmiljøet.

Professor Jes Vollertsen fra Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet har i flere år fulgt den stigende anvendelse af alge og svampegifte i byggeriet.

De såkaldte biocider anvendes f.eks. i fugematerialer på overflader.

- Umiddelbart er de ikke giftige for mennesker - der skal i hvert fald store koncentrationer til, men alligevel kender vi ikke risikoen på længere sigt, siger Jes Vollertsen.

Nyere forskning viser, at biociderne ender i vores vandmiljø, fordi de bliver vasket ned, når det regner. Enten forsvinder den gennem kloaksystemet og ad den vej ud i havmiljøet - eller også siver de ned i jorden og havner til sidst i grundvandet.

- Biociderne er jo beregnet til at dræbe alger og svampe, så de påvirker på den måde også de dyr der lever af dem. Der er altså en risiko for, at de går ind og påvirker de naturlige økosystemer i vores vandmiljø, siger Jes Vollertsen.

Selv om biociderne ikke regnes for skadelige for mennesker er flere af stofferne, som tidligere blev anvendt nu forbudte, så professoren erkender, at der kan være en langtidsvirkning af de stoffer vi anvender i dag, som endnu ikke er kendte.