LIGE NU:

Flere bruger private socialrådgivere

De nordjyske borgere vælger i stigende grad at hyre professionel hjælp, når de skal møde en sagsbehandler fra deres kommune.

Susanne Obel Frydkjær har været socialrådgiver i mere end 20 år. For fem år siden valgte hun at sige farvel som ansat i en kommune - og starte sin egen rådgivningsvirksomhed:

- Jamen jeg stoppede i kommunen, fordi jeg oplevede at det kom til at handle mere og mere om økonomi i stedet for at sætte borgeren i centrum. Det forsvandt mere og mere, siger Susanne Obel Frydkjær.

Siden Susanne Frydkjær begyndte for sig selv har hun aldrig manglet kunder - tvært imod.

- Hvis jeg kunne jeg arbejde gratis havde jeg rigtig rigtig mange kunder, men jeg oplever helt klart, at der har været stigende bud efter mig i de fem år, hvor jeg har været selvstændig. Der er et større behov for at få en professionel bisidder, siger Susanne Obel Frydkjær

Ifølge en undersøgelse foretaget af Dansk Socialrådgiverforening bruger de kommunalt ansatte medlemmer i dag 80 procent af deres tid på administration - og altså kun 20 på at snakke med borgerne. Derfor stiger behovet for private rådgivere, og alene i Nordjylland er der nu 14 som Susanne Obel Frydkjær.

- Det er jo bekymrende at systemet er blevet så komplekst og så svært at forstå for den enkelte borger, at man bliver nødt til at gå ud og købe sig til professionel hjælp i et system, der jo egentlig er skabt til at skulle hjælpe den enkelte borger, siger Mads Bilstrup, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening i Nordjylland.

Susanne Obel Frydkjær foretrækker at være selvstændig fremfor at være kommunal at ansat, men hun synes også selv, at systemet er ved at spille fallit.

- Der burde slet ikke være brug for det jeg laver, siger den selvstændige rådgiver.