Foto: Ib William Christensen

Flere fotovogne på vej ud på nordjyske veje

Muligheden for at møde en fotovogn på de nordjyske veje stiger fra næste måned.

Din risiko for at blive fotograferet, hvis du trykker for hårdt på speederen, stiger snart. Fra 1. februar sender Nordjyllands Politi nye fotovogne ud på de nordjyske veje, og politiet øger dermed sin hastighedskontrol markant.

Fremover vil Nordjyllands Politi kunne måle hastigheder på de nordjyske veje i mindst 10.000 timer om året. Tidligere har politiet gennemført hastighedskontroller i mindst 4.000 timer hvert år.

- Fart slår hårdt. Det ved vi. Så kan vi få hastigheden bragt ned, vil det bidrage til, at vi får færre dræbte og kvæstede i trafikken, siger vicepolitiinspektør Ole Juul Schmidt, der er leder af Nordjyllands Politis færdselsafdeling.

Nordjyllands Politi råder nu over 10 moderne fotovogne, som måler hastigheden med laserstråler. Udstyret kan måle over fire vejbaner, og det kan måle i begge færdselsretninger.

Det nye fotoudstyr behøver ikke, at være knyttet til en bil, og udstyret kan derfor opstilles på en trefod på veje og ved vejarbejder, hvor der ikke er plads til et målekøretøj.

Nordjyllands Politi får altså bedre muligheder for at udskrive bøder til bilister, der kører for stærkt, men politiet har ikke noget imod, hvis den øgede hastighedskontrol ikke resulterer i flere penge i statskassen.

- Udskriver vi færre bøder, fordi bilisterne har sænket farten, så er vi kun glade. For det betyder, at vejene er blevet et mere sikkert sted at opholde sig, siger Ole Juul Schmidt.

Politiet vil særligt gennemføre hastighedskontroller på veje, hvor der ofte bliver kørt for stærkt, på veje med mange uheld, på skoleveje og ved vejarbejder.