00:35

Nordjylland tegner sig for en stor del af ulykkerne på de danske landeveje

Foto: Per Frank Paulsen

1 af 2

Flere kommer til skade i den nordjyske trafik

Især andelen af unge nordjyder mellem 18 og 24 år, der kommer til skade i trafikken, er høj - faktisk den højeste i landet.

Nordjylland tegner sig kun for en tiendedel af den danske befolkning, så man skulle tro, at der ville være plads nok i landsdelen til ikke konstant at banke ind i hinanden i trafikken.

Men det er ikke tilfældet. Faktisk kommer nordjyderne oftere til skade i trafikken end resten af landet, viser en ny statistik fra Vejdirektoratet for 2015. Generelt er der sket en stigning i antallet af trafikulykker med personskade, og især for de 18-24-årige slår sig i trafikken. Ingen andre steder i Danmark er andelen af unge, der kommer til skade ved ulykker, så højt som i Nordjylland.

Undersøgelsen fra Vejdirektoratet er lavet for alle 12 politikredse og skal bruges som et arbejdsredskab for kommunerne, når de skal se på at forbedre trafiksikkerheden.

Den afslører, at selv om trafikken på de nordjyske motorveje er steget de seneste år, er det ude på landevejene, at de fleste ulykker sker.

- Ulykkesstatistikken er blandt andet en hjælp til at vurdere, hvor man kan komme længst med trafiksikkerhedsindsatsen i de forskellige landsdele, og hvilke områder man måske bør have særligt fokus på regionalt, siger Marianne Foldberg Steffesen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

Ud af de 3334 personskadeulykker, der forekom i hele Danmark i 2015, skete de 482 i Nordjylland. Derudover var der 588 med materiel skade i landsdelen. ​

Personskadeulykker i Nordjylland i 2015

  • I Nordjyllands Politikreds var der i 2015 482 ulykker med personskade og 588 med materiel skade.
  • 23 personer blev dræbt i ulykkerne, mens der var 582 alvorligt og lettere tilskadekomne.
  • 59 procent af de tilskadekomne var mænd, 41 procent kvinder. Fordelingen mellem mænd og kvinder svarer til de nationale tendenser.
  • Andelen af 18-24 årige, der kom til skade i trafikken, var 25 procent i politikredsen. Det er højere end i hele landet, hvor det kun er 19 procent.
  • 52 procent af ulykkerne skete med en personbil. På landsplan var det 41 procent.