- Det glæder mig, at stigningen i optaget især sker på de uddannelser, hvor samfundet i fremtiden kommer til at mangle kandidater. Det match har vi som universitet haft fokus på de senere år, siger prorektor for uddannelse på AAU Inger Askehave.

Flere vil være ingeniører og erhvervsøkonomer på Aalborg Universitet

4561 er blevet tilbudt en studieplads på Aalborg Universitet. Det er en stigning på 3,6 procent i forhold til sidste år. Særligt ingeniøruddannelserne optager markant flere studerende.

 Flere har søgt og flere er blevet tilbudt studieplads på Aalborg Universitet (AAU) i 2020. I alt er 4561 ansøgere blevet tilbudt studieplads på én af AAU’s 74 bachelor- og professionsbacheloruddannelser på universitetets tre campusser i Aalborg, Esbjerg og København.

Det er en stigning på 3,6 procent i forhold til 2019 og hænger blandt andet sammen med et øget antal studiepladser i kølvandet på coronakrisen.

Det er positivt, at flere får mulighed for at uddanne sig i en tid, hvor coronasituationen måske har sat en stopper for mange unges planer for sabbatår.

Inger Askehave, prorektor for uddannelse, Aalborg Universitet

- Vi glæder os meget til at byde de mange nye studerende velkommen. Det er positivt, at flere får mulighed for at uddanne sig i en tid, hvor coronasituationen måske har sat en stopper for mange unges planer for sabbatår, siger prorektor for uddannelse på AAU Inger Askehave.

Flere studiepladser på ingeniørområdet

På ingeniørområdet tilbydes 11 procent flere ansøgere en studieplads – det svarer til 132 flere pladser end i 2019. I alt 1334 får tilbudt en studieplads på én af AAU’s ingeniøruddannelser. Det er især ingeniøruddannelserne i Aalborg, som oplever en fremgang – her tilbydes 12,9 procent flere en studieplads i forhold til sidste år.

På det samfundsvidenskabelige område tilbydes 4,8 procent flere ansøgere en studieplads. I alt 1365 tilbydes en studieplads på det samfundsvidenskabelige fakultet. Særligt uddannelserne økonomi, jura, erhvervsøkonomi-jura og erhvervsøkonomi (HA) kan byde velkommen til markant flere studerende ved årets studiestart.

- Det glæder mig, at stigningen i optaget især sker på de uddannelser, hvor samfundet i fremtiden kommer til at mangle kandidater. Det match har vi som universitet haft fokus på de senere år, siger Inger Askehave.

Læs også Rekordoptag på de videregående uddannelser

Ny softwareuddannelse i København

De humanistiske uddannelser oplever en lille stigning i antallet af tilbudte studiepladser med særligt psykologi, musik og dansk som populære uddannelser. Stigningen er sket på trods af lukningen af tre uddannelser tidligere på året og er derfor særligt positiv.

De tekniske uddannelser oplever ligeledes en stigning. Særligt den nye uddannelse i software på AAU’s campus i København kommer rigtig godt fra start med 40 pladser. Det betyder, at AAU ikke har kunnet optage alle kvalificerede ansøgere til uddannelsen i København.

Det sundhedsvidenskabelige fakultet oplever i år et fald i antal tilbudte studiepladser på 6,4 procent. Faldet kan i høj grad tilskrives idrætsstudiet, som på grund af coronasituationen måtte erstatte den fysiske optagelsesprøve med en skriftlig motiveret ansøgning. Medicinuddannelsen, som var AAU’s mest søgte med knap 2000 ansøgninger, kan byde velkommen til godt hver tiende ansøger med i alt 196 tilbudte studiepladser.

Uddannelser med flest tilbudte studiepladser:

Erhvervsøkonomi (HA): 342

Socialrådgiver: 239

Medicin: 196

Psykologi: 194

Software: 185

Sociologi: 179

Jura: 145

Erhvervsøkonomi-jura (HA jur.): 131

Arkitektur og design: 130

Medicin med industriel specialisering: 117

Kommunikation og digitale medier (Aalborg): 117

 

Optagne fordelt på køn:

Kvinder: 2266

Mænd: 2295

 

Tilbudte studiepladser fordelt på AAU’s tre studiebyer:

AAU Aalborg: 4121

AAU København: 350

AAU Esbjerg: 90