LIGE NU:

Flest hvide flag i Nordjylland: Det betyder hunde er velkomne

Flere nordjyske kommuner har meldt sig ud af Blå Flag-ordningen, men kvaliteten af badevandet bliver stadig kontrolleret og bliver blåstemplet som godt.

Hjørring Kommune var den første nordjyske kommune, som sagde nej tak til Blå Flag langs kysten, og også Jammerbugt og Vesthimmerland er blandt de kommuner, der ikke længere hejser det blå flag for at signalere, at badevandskvaliteten er i orden. I stedet er der hvide flag langs de nordjyske kyster - et hvidt flag med blå stjerner.

Og med det hvide badevandsflag følger kommunerne badevandsbekendtgørelsen og har samme standard med hensyn til bl.a. vandanalyser, rengøring af toiletter og opsamling af affald på strandene.

Men det hvide flag giver - modsat det blå - mulighed for, at man igen kan tage sin hund med på stranden, så længe den er i snor.

Hjørring Kommune har valgt det Blå Flag fra til fordel for det hvide, der hedder Badevandsflaget, fordi det betyder, at strandgæsterne fortsat må køre bil på stranden, og hunde fortsat må bade på alle strand i kommunen.

- Det var ellers noget, som vi måtte vinke farvel til, hvis vi ville beholde Blå Flag. Men hunde og kørsel på strandene er simpelthen en del af den måde, vi bruger vores strande på, så der måtte vi trække en streg i sandet, lød det fra Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune. tilbage i 2015, da kommunen for første gang hejste et hvidt og ikke blåt flag.

De seneste målinger fra strandene i Jammerbugt og Hjørring Kommune viser, at vandkvaliteten er god ved vestkysten. I næsten alle målinger, der er foretaget denne sommer, ligger antallet af colibakterier og enterokokker under grænseværdien.

De strande, som ligger på Friluftsrådets liste over strande med bedst vandkvalitet, bliver rangeret efter antallet af målte colibakterier og enterokokker. Hvis strandene på den nordjyske vestkyst havde været med i Blå Flag-ordningen, ville flere af dem ud fra årets målinger sandsynligvis være at finde på listen over de 25 strande med højst vandkvalitet.

Blå Flag top 25 - her er de bedste strande

TV2 Nord har spurgt Nancy Nielsen, der denne sommer tager prøver fra en stribe nordjyske badestrande for analysefirmaet AnalyTech om, der er forskel på den måling, hun laver, om flaget er hvidt eller blåt. Og svaret er:

- Nej, det er der ikke. Der er ingen forskel. Det er de samme ting, vi kigger efter.

Blå Flag-ordningen stiller foruden rent badevand krav om livrednings- og førstehjælpsudstyr, toiletforhold og nødtelefoner på de strande, der tildeles flag. Det hvide badeflag stiller færre krav, og her er det kommunen selv, der skal foretage kontrollen af sine egne strande.

Ved at træde ud af blå flag-ordningen vil der være en besparelse i forhold til det beløb, kommunen årligt betaler for at være en del af Blå flag.

Hjørring Kommune var den første kommune uden det Blå Flag, og deres skifte til det hvide flag har ikke haft betydning for antallet af besøgende. I år er det i Nordjylland blot Frederikshavn kommune og Morsø Kommune, der fortsat er med i Blå Flag-ordningen blandt de 11 nordjyske kommuner.

Blå og hvide flagstrande i Nordjylland