03:02

Foto: TV2/NORD (Arkiv)

1 af 2

FOA frygter fremtidens hjemmepleje i Frederikshavn

FOA i Frederikshavn raser efter, at Frederikshavn Kommune i går i en rapport rensende firmaet IMS Service for anklager for blandt andet snyd og lemfældig omgang med medicin

Rapportens konklusion er, at IMS Service renses for alle anklager, og på den baggrund frygter FOA nu for fremtiden for de ældre i Frederikshavn.

- Hvis den nyligt udarbejdede rapport vedrørende IMS service, er udtryk for den faglighed kommunen kan stå indenfor, så venter der modtagere af hjemmehjælp i Frederikshavn kommune en grum fremtid. Sådan skriver FOA i en pressemeddelelse.

Rapportens konklusion undrer Sektorformand Jens Nielsen fra FOA Frederikshavn.

- I FOA er vi meget tilfredse med, at de tre medarbejder udtrykker, at der er et godt arbejdsmiljø og god faglig sparring i mellem kollegaerne. Til gengæld er vi forundret over, at rapporten slet ikke følger op på de kritiske elementer i rapporten, siger han.

I rapporten udtrykker en borger eksempelvis, at borgeren indimellem oplever aflysninger af middagsbesøg, der kommer ikke nogen senere, og borgeren får heller ikke besked. Borgeren tilføjer, at hun oplever mange forskellige hjemmehjælpere, og borgeren oplever, at kvaliteten derfor kan svinge lidt. Borgerne konstaterer dog, at hun får den hjælp hun har brug for.

FOA undrer sig over, om det skal være serviceniveauet, at borgerne må vænne sig til at hjælpen udebliver, uden at blive informeret. Rapporten forholder sig heller ikke til, om firmaet bliver tildelt penge for en visitering, som ikke er udført.

Herudover mener FOA, der skøjtes meget let henover problematikken vedrørende kørelister. I rapporten giver alle tre adspurgte medarbejder udtryk for, at kørelisterne ikke var retvisende, idet der ikke fremgik køretid af dem. Center for Social- og Sundhedsmyndighed har efterfølgende undersøgt udvalgte kørelister. Her fandt man en enkelt rute ud af fem, hvor det var svært at se, hvordan hjemmehjælperen skulle have nået besøgene på den angivne arbejdstid. Forklaringen ifølge rapporten kan dog være, at et besøg kan være blevet aflyst i løbet af dagen.

FOA Frederikshavn er rystet over, at det ikke giver anledning til at undersøge kørelisterne nærmere, og til at undersøge om borgerne får besked ved aflysning, og om der betales for ydelser, der ikke bliver leveret.

-Når så få personer er spurgt, udgør andelen af udtryk og hændelser en så stor procentuel andel, at det burde få enhver til at løfte øjenbrynene. Mulige problemer med en ud af fem kørelister svarer til tyve procent, og i forhold til at en ud af tre borgere har oplevet problemer med manglende besked om aflyst besøg og medicinhåndtering, så svarer det til 33 procent af de adspurgte. Er dét godt nok, og er dét den faglighed og service man ønsker i fremtidens hjemmepleje i Frederikshavn kommune?, spørger Jens Nielsen.