LIGE NU:

Fortsat fald i den nordjyske ledighed

14.312 fuldtidsledige i Nordjylland i august 2011. Et fald på 571 siden august i fjor. 

Antal fuldtidsledige (inkl. aktiverede) faldt med 571 personer fra august 2010 til august 2011. Det svarer til et fald på 3,8% på et år. 
 
Kun Nordjylland og Midtjylland har faldende ledighed. Nordjylland er nummer et med et fald på 3,8% mens ledigheden faldt med 1,6% i Midtjylland. Ledigheden har været svagt stigende i de andre regioner.
 
Færre ledige mænd og flere ledige kvinder
Mændenes ledighed faldt med 13,4%, mens kvindernes ledighed steg med 9,4%. Det er alle aldersgrupper af mænd, der oplever faldende bruttoledighed fra august 2010 til august 2011. Mændenes ledighed har været faldende siden oktober 2010. Kvindernes ledighed er steget for alle aldersgrupper i samme periode. Kvindernes ledighed har været stigende siden marts 2009.

Ledigheden falder i de fleste kommuner
Frederikshavn og Mariagerfjord kommuner har haft de største fald i ledigheden blandt de 8 kommuner med denne udvikling. Aalborg, Jammerbugt og Læsø har haft en lille stigning i ledigheden.
 
 - Nordjylland har igen præsteret et flot resultat med at bringe ledigheden ned. Vi ligger nu på niveau med landsgennemsnittet, og vi ligger eksempelvis mærkbart under Region Hovedstaden. Jobcentre og a-kasser fortjener ros for en god indsats med at bringe ledigheden ned, siger Karsten Simensen regionsdirektør for Beskæftigelsesregion
Nordjylland.