Fra Nordjylland til Nordnorge - havørn sætter rekord

En GPS-sender på en ung havørn afslører en spændende rejse.

I maj sidste år blev en ung havørn, der holdt til ved Vildsted Sø, tildelt navnet Lisbeth.

Ikke nok med det fik havørnen påmonteret en GPS-sender på ryggen, der skulle gøre det muligt at følge dens færd ud i livet.

Og det bar frugt. Havørnen viste sig nemlig at være en vaskeægte globetrotter.

- GPS-havørnen holder i disse dage til på den nordnorske ø Skogerøya, hvor den i midnatssolen har udsigt til Barentshavet, siger Daniel Palm Eskildsen, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse

På vejen til Nordnorge har havørnen krydset Rusland vest for Murmansk. Nu sætter Barentshavet i det nordlige Norge formentlig en stopper for havørnens videre rejse nordpå.

Lisbeth når imidlertid at hive en danmarksrekord i langdistancetræk med hjem. 

Hun opholder sig nemlig hele 1.760 kilometer fra sin tidligere rede i Vildsted Sø. Den tidligere danske rekord blandt havørne lød på 773 kilometer. 

FAKTA OM GPS-ØRNENE

  • Indtil nu er 22 unge danske havørne fra 10 forskellige reder blevet forsynet med GPS-sendere.

  • Havørne-unger skal være 50-60 dage gamle, før de er store nok til at få påmonteret en GPS-sender.

  • Senderen vejer 73 gram, mens selen vejer 8 gram.

  • Hver 30. minut fortæller senderen med meters nøjagtighed, hvor dens bærer befinder sig.

  • Den fortæller også om ørnens fart og flyvehøjde.

  • Senderne er drevet af batterier, der bruger solen som energikilde.

  • Forskningen er spredt geografisk, så både sjællandske, fynske og jyske havørne sender ny viden via GPS.

  • Man kan følge de mærkede havørnes bevægelser på: www.dof.dk/gps-oerne

Kilde: DOF

For Kim Skelmose, der er leder af Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening, vækker de nye oplysninger om ørnes færden stor begejstring. 

- Det er en meget motiverende faktor, der øger engagementet, når der pludselig er en havørn, som laver en overraskende afstikker, siger han.

- Det er enorme mængder af data, vi får samlet, fordi vi nu kan følge ørnene via GPS. 

Kim Skelmose er manden, der kravler op i rederne, bringer de unge fugle sikkert ned på jorden og påmonterer GPS-sender og ringmærke.

Ørneforskeren Anders Løttrup fra Københavns Universitet påpeger, at GPS-senderne ikke alene kan afsløre de unge ørnes rejseruter og ophold i landskabet, men kan også give viden omkring, hvad rovfuglene dør af.

- Havørnebestanden i Danmark er fortsat i vækst, efter at ørnen genindvandrede for tre årtier siden, siger han og fortsætter:

- Havørnen er en toprovfugl øverst i fødekæden, og det er vigtigt, at vi kender så mange nuancer som muligt i dens liv.
Seneste nyt

fra Nordjylland