Vestre Landsret i Aalborg Foto: Rune Borre-Jensen

Frikendt for kvælningssex-drab

Vestre Landsret i Aalborg har frikendt den 26-årige mand, som var tiltalt for at have kvalt en kvinde under en sexleg. Han er dog kendt skyldig i uagtsomt manddrab, da han stak af fra ulykkesstedet.

Den tiltalte 26-årige mand fra den såkaldte Skovsgaardsag - hvor en kvinde blev kvalt under en sexleg - er netop blevet frifundet for manddrab ved Vestre Landsret i Aalborg.

Den 26-årige mand ankede til landsretten, efter han ved byretten blev kendt skyldig i manddrab. Her lød dommen på 12 års fængsel, men landsretten i Aalborg var altså ikke enig i denne dom.

Derfor er manden blevet frifundet for både manddrab samt vold med døden til følge. Han blev dog kendt skyldig i uagtsomt manddrab under skærpende omstændigheder, fordi han stak af fra ulykkesstedet, i stedet for at tilkalde hjælp.

Det var et enigt nævningeting samt tre landsretsdommere, som frifandt den 26-årige for både manddrab og for vold med døden til følge.

Den 26-årige brød sammen i retten, da landsretten læste kendelsen op. Han har på nuværende tidspunkt siddet fængslet i 16 måneder, ud af de 12 år, som byretten idømte ham tidligere.

Omkring klokken 13 i dag skal landsretten tage stilling til strafudmålingen. Michael Juul Eriksen, der er forsvarer for den 26-årige i ankesagen, er meget tilfreds med domsafsigelsen.

- Jamen jeg er selvfølgelig meget lettet, og det er min klient også. Det er det rigtige resultat efter min opfattelse. Den begrundelse, som byretten kom med for manddrab, holdt simpelthen ikke juridisk set, så det skulle han frifindes for, siger Michael Juul Eriksen.

landsretten lagde vægt på, at den dræbte Tina Olsen overfor en veninde havde givet udtryk for, at hun gerne ville bindes og prøve kvælningssex. Vidneudsagnet fra veninden til den drabte samt udskrifter fra internettet, hvor den den 26-årige og Tina Olsen havde chattet, var begge dele ting som landsretten lagde vægt på i kendelsen.

- Det, der er sket er utroligt tragisk og uheldigt, men det som landsretten har sagt nu, det er det rigtige. Det her skulle ikke være sket, og derfor dømmes han også for uagtsomt manddrab, så han skal selvfølgelig have en straf for det, men med de 12 år han havde fået i byretten, det ødelægger jo hele hans liv. Det var også hans fremtid, der var på spil her, så det afspejler min klients reaktion også, siger Michael Juul Eriksen.