LIGE NU:

Frikommune: Lovændring tager udgangspunkt i nordjysk forsøg

Det skal være frivilligt for kommunerne at indhente lægeerklæringer i sager om sygedagpenge.

Folketinget har i dag førstebehandlet en lov om ændring af sygedagpenge.

Hvis loven bliver vedtaget, betyder det, at det ikke længere skal være et krav, at kommunen altid skal indhente en lægeattest inden den første opfølgningssamtale i sygedagpengesager.

Det skal derimod være frivilligt for kommunerne, så de i fremtiden kun skal indhente en lægeerklæring i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at der er behov for det, eller den sygemeldte selv beder om det.

Lovforslaget tager udgangspunkt i de nordjyske kommuners frikommuneforsøg, der løber frem til 2020.

- Alt i alt er det inspireret af gode erfaringer fra Nordjylland, og det er vi glade for, siger beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S).

Her er 11 nordjyske kommuner blevet fritaget for en lang række regler på beskæftigelsesområdet, mod at de til gengæld får mere frihed til at bestemme selv.

Kan spare kommunerne 40 millioner kroner

Hovedformålet med frikommuneforsøget har været at få forenklet sagsbehandlingen, og et af de områder har været frivilligheden i at indhente lægeattester.

- Det gode ved det her forslag er, at det både er en byrdelempelse for borgerne, men også for kommunerne. Kommunerne kommer til at kunne mærke de i kraft af, at de også kommer til at spare lidt over 40 millioner kroner på ikke at skulle indhente unødige lægeerklæringer fra borgere, man udmærket godt ved er syge i forvejen, siger Peter Hummelgaard (S).

Et forsøg der indtil nu har sparet de nordjyske læger for noget nær to fuldtidsstillinger i den tid, de bruger på lægeattestester, og dermed også sparet kommunerne penge.

- Det er ikke vores vurdering, at der er nogen risiko, fordi for de borgere, hvor man tidligere har indhentet lægeerklæringer, der har det været for borgere, man udmærket er klar over, er meget syge i forvejen, og som har været på et sygedagpenge-forløb, derfor ser vi det som en administrativ byrdelempelse for kommunerne, og det er jo belært af gode erfaringer fra Nordjylland, siger Peter Hummelgaard (S).

13. november hørte Folketingets Beskæftigelsesudvalg nærmere om de nordjyske erfaringer blandt andet vedrørende sygedagpengesager.

- Borgerne er mere tilfredse – det giver de udtryk for – for de kan mærke, at der er en forenkling af opgaverne, og at sagsbehandlingen går hurtigere. Især for de borgere, som ikke bare skal have et job, men også har et sygdomsforløb, hvor de skal have en lægeerklæring, sagde formanden for Kommune Kontakt Rådet, Hjørrings borgmester, Arne Boelt, efter han havde stået i spidsen for delegationen, der fremlagde erfaringerne fra Nordjylland.

De penge kommunerne sparer, kan de bruge dem, til det de vil?

- Det er i hvert fald tanken. Det er en mulighed for kommunerne at friholde den udgift, de har haft tidligere til proceskravene, til forhåbentligt at lade gå til flere varme hænder i borgernære velfærd. Det ser vi i regeringen i hvert fald meget gerne, svarer Peter Hummelgaard (S).