Idépris til Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune modtager i dag Vejdirektoratets Idépris, for nyt boligområde, Nordbyen.

<b>Pris for Nordbyen</b>
Første modtager af Vejdirektoratets idépris, bliver Brønderslev Kommune for udarbejdelsen af masterplan og designmanual for det helt nye boligområde, Nordbyen.

<b>Særlige kvaliteter</b>
Idéprisen gives til et projekt, som er i planlægningsfasen og rummer særlige kvaliteter.
De detaljerede bebyggelsesplaner med et varieret system af veje og stier viser sympatiske klyngebebyggelser med lave bebyggelsesprocenter og gode muligheder for fællesskab og sammenhæng med det omgivende landskab.

<b>Projektets intentioner</b>
Juryen ønsker at påskønne projektets intentioner og ambitionsniveau for dermed at opfordre de mange involverede aktører, til at realisere projektets mange originale og kvalitetsbærende aspekter.

<b>Kvalitativt boligområde</b>
Især idékataloget vidner om indlevelse og fornyelse. Projektet skal ses som et opløftende indlæg i debatten om en kvalitativ udvikling af boligområder i byens periferi.

- Vi fornemmer, at den nye bydel kan blive et særligt godt sted at bo, hvis de ambitiøse og smukke forslag til fysisk udformning bliver efterlevet, udtaler juryen.

<b>Overrækkelse af prisen</b>
Vejdirektoratets direktør Henning Christiansen overrækker prisen som formand for Vejprisjuryen. Bagefter taler Brønderslevs borgmester Mikael Klitgaard, og formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Karsten Frederiksen orienterer om projektet.