Ingen penge til den 3. Limfjordsforbindelse

Der er ikke afsat penge til en 3. Limfjordsforbindelse i Regeringens plan for den kollektive trafik. Det skal der ændres på, hvis det står til Ulla Astman og Egon Pleidrup.

<b>Ingen penge til VVM-undersøgelse</b>
Regeringens trafikinvesteringsplan indeholder ikke oplæg til en 3. Limfjordsforbindelse. Regeringen vil gennemføre et ambitiøst projekt om brug af intelligente trafiksystemer omkring Limfjordstunnelen, men ikke tage initiativ til en VVM for fastlæggelse af en langsigtet løsning.

<b>Til kamp mod Regeringen</b>
Der blæses til fortsat kamp:

- Det gode er åbenbart det bedstes værste fjende, siger regionsrådsformand Ulla Astman. Vi har gennem de seneste mange år peget på, at vi skal strække kapaciteten i det eksisterende vejnet, men det er afgørende, at vi sideløbende får fastlagt den langsigtede løsning. De to ting hænger uløseligt sammen. Derfor er jeg meget overrasket over, at Regeringen ikke tager initiativ til at få iværksat en VVM for Limfjordsforbindelsen. Den skal sættes i gang hurtigst muligt.

<b>Undrer sig over udspillet</b>
Formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland og borgmester i Morsø Kommune, Egon Pleidrup, ser også med undren på regeringens udspil:

- Vi er i Nordjylland enige om, at vi ønsker en vestlig forbindelse, men de nødvendige arealreservationer er ikke på plads. Vi skal have færdiggjort den VVM, som var fremme ved målstregen for to år siden og sat penge af til projektering. Det er dårligt købmandskab ikke at udnytte det arbejde, der er gjort og i stedet starte helt forfra. Vi har i Nordjylland diskuteret den langsigtede løsning i mange år, og nu er vi enige. Det er jo nærmest benspænd fra Staten, at den ikke vil medvirke til at sikre linjeføringen.

<b>Regeringen skal presses</b>
De to nordjyske politikere er enige om, at der skal presses på over for Regering og Folketing for at få sat skub i planlægningen af den langsigtede løsning for Limfjordsforbindelsen.