Ingen penge til jernbaner nord for Aalborg

Regeringens udspil til Trafikinvesteringsplan mangler midler til forbedring af jernbanen nord for Aalborg. "Timemodellen" hjælper ikke Vendsyssel. En busløsning er også på ønskesedlen.

<b>Timemodellen</b>
På jernbaneområdet fokuserer planen på "Timemodellen". Her er visionen en rejsetid på en time mellem København-Odense, Odense-Århus og Århus-Aalborg.
Timemodellen vil være et markant løft for jernbanetrafikken i Danmark og sikre bedre forbindelser mellem København og Aalborg.

<b>Plads til forbedringer</b>
Ulla Astman og Egon Pleidrup glæder sig over prioriteringen af den kollektive trafik, men kan også se potentiale for forbedringer:

- Det er glædeligt, at staten prioriterer den kollektive trafik, og opgraderingen af jernbanen er virkelig tiltrængt, men talen om sammenhæng mellem tog og busser klinger hult, når vi ser på virkeligheden i kommuner og regioner. Her kæmper vi virkelig med at skabe attraktive busløsninger. Et arbejde som Regeringen ikke bakker op om. Vi har i Nordjylland store områder, som ikke kan betjenes med jernbane, og jernbanen nord for Limfjorden er ikke med i Regeringens investeringsplan.