Initiativ bekæmper det høje fravær: - Vi kan godt se effekterne

Nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at fraværstallene i folkeskolen er høje. Et initiativ forsøger at gøre undervisningen anderledes, og en af stederne, man forsøger det, er på Suldrup Skole.

I Nordjylland har kommunerne taget flere tiltag i brug, for at få sænket fraværet. Blandt andet ved at gøre mere for trivslen i folkeskolen gennem projekt ”Den Mangfoldige Folkeskole”. En af de skoler, som har haft succes med at højne trivslen, er Suldrup Skole.

7A på Suldrup Skole er i gang med undervisningen i matematik, og her prøver de noget nyt. Eleverne må selv vælge hvordan de skal lære. Det betyder, at de bliver samlet i gruppe som arbejder ens, og det har været en stor hjælp for elever som før havde det svært i timerne.

- Den virker så godt, at vi har elever som spørger, om de må arbejde i frikvartererne, fordi de lige pludselig kan se sig selv i den gruppe, de er kommet i, og i det arbejde, de skal lave. De er ikke bange for at byde ind med den viden, de har, siger Sanne Madsen, folkeskolelærer på Suldrup Skole.

Fravær i folkeskolen

Over 100.000 elever i folkeskolen havde flere end 20 fraværsdage sidste år. Det viser de seneste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Kigger vi på fraværet her i Nordjylland, så er det de seneste ni skoleår i snit steget fra lidt over 5 procent til 7,5 procent.

I forhold til resten af landet følger Nordjylland udviklingen, som også finder sted andre steder. I resten af landet ligger den på 7,4 procent.

Metoden hedder UDL, som står for universal design of learning, og den er et led i de nordjyske kommuners tiltag ”Den Mangfoldige Folkeskole” som skal hæve trivslen og derved også sænke fraværet i folkeskolerne. 

Ifølge formanden for ”Den Mangfoldige Folkeskole” er det dog for tidligt at konkludere på projektet.

- Hvis vi kigger på de overordnede tal, så tvivler jeg på, at vi allerede nu kan se effekten i de store linjer, men hvis vi kigger på den enkelte skole og det enkelte klasselokale, så er jeg helt sikker på, at vi godt kan se effekterne af de handlinger, der er sat i gang, siger Lene Hvilsom Larsen, projektleder ”Den Mangfoldige Folkeskole”.

Vi vil være med

På Suldrup skole er de ikke i tvivl om, at den nye UDL-metode er kommet for at blive.

- Man underviser på en måde, så man får børnene med, og det er jo en metode, man fortsætter med i det omfang, det giver mening. Og det gør det jo i det omfang, børnene er glade for at lære noget, og de lærer det, de skal, siger Marianne Nielsen, skoleleder på Suldrup Skole.

Selv om de nye tiltag endnu ikke direkte kan ses på skolens fraværstal, er oplevelsen i klassen, at metoden gør en forskel.

- Der er elever, hvor vi har været nødt til at sige: ”I er simpelthen så syge og sløje, så I bliver nødt til at tage hjem”. ”Nej, for vi skal være med til det her projekt”, svarer de. Så på en eller anden måde virker det her rigtig, rigtig godt, siger Sanne Madsen, folkeskolelærer på Suldrup skole.

"Den Mangfoldige Folkeskole" blev sidste år støtte med 50 millioner kroner fra A.P. Møller fonden.

Se hele indslaget herunder:

I Nordjylland har kommunerne taget flere tiltag i brug, for at få sænket fraværet. Bl.a. ved at gøre mere for trivslen i folkeskolen gennem projekt ”Den Mangfoldige Folkeskole”. En af de skoler, som har haft succes med at højne trivslen, er Suldrup Skole.Seneste nyt

fra Nordjylland