Vandspild er en trussel, og Aalborg Universitet skal nu være med til at løse problemet. Foto: TV2/Nord

Intelligente pumper skal mindske vandspild

Aalborg Universitet skal være med til at løse problem med vandspild.

Vandmangel kan meget vel blive et endnu større problem i fremtiden. Mangel på rent drikkevand og dårlig mulighed for at vande afgrøder kan true store dele af verdens befolkning, men det problem skal Aalborg Universitet nu være med til at løse.
Erhvervspostdoc Tom Nørgaard Jensen skal i samarbejde med Grundfos og Aalborg Universitet i et projekt med støtte fra Højteknologifonden udvikle et avanceret kontrolsystem med intelligente vandpumper i forsyningsnetværk.
- Vandmangel kommer blandt andet af vandspild i det netværk af rør og pumper, der fører vandet fra kilden og ud til forbrugeren. En stor del af dette vandspild skyldes dårlig kontrol af pumperne i systemet. Pumperne skal sikre et fornuftigt tryk hos vandforbrugeren, men når kontrollen af pumperne er dårlig, kan der ske rørbrud i systemet, som i sidste ende betyder, at en masse vand går til spilde, forklarer Tom Nørgaard Jensen.
Han tilføjer, at en sidegevinst kan være, at energiforbruget i pumperne minimeres.