LIGE NU:

Jobcenter afviser kritik

Den er baseret på forældede oplysninger - fastslår Frederikshavns jobcenter

Det står slet ikke så skidt til med den kommunale indsats overfor de ledige i Frederikshavn Kommune.

Det fastslår kommunens social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Jan Nielsen.

Det sker som en reaktion på medieomtale - også i TV2/NORD - af en LO-undersøgelse, hvor resultaterne af landets 91 jobcentre bliver sammlignet. Frederikshavn klarede mildt sagt ikke godt.

Undersøgelsen er desværre baseret på oplysninger, der daterer sig tilbage til første kvartal 2007, og dermed er de tal, der ligger til grund for undersøgelsens konklusioner, både mangelfulde og forældede, oplyser Frederikhavns Kommune.

- Aktuelle tal viser, at Jobcenter Frederikshavn kan være sin indsats bekendt. Medarbejderne har ydet en fantastisk indsats gennem hele 2007 og det bærer nu frugt. Vi er ganske godt med på alle ovennævnte punkter, siger, Jan Nielsen.

Han finder det ærgerligt, at der ikke findes et mere opdateret talmateriale, når det handler om de kommunale jobcentres succes med at skaffe varige job til kontanthjælpsmodtagere eller nå de øvrige fastlagte mål.