Jutlander Bank med overskud på 144 millioner kroner

Foto: Lone Vad Dam

Resultatet er en forbedring på 66 millioner i forhold til samme periode sidste år ved tredje kvartal.

Både omsætning og overskud stiger i Jutlander Bank, der kommer ud af tredje kvartal 2015 med et resultat før skat på 180,9 millioner kroner. Det er en forbedring på 66 millioner i forhold til samme periode sidste år. Efter skat blev resultatet på 143,8 millioner kroner.

Bankens udgifter til personale og administration ligger på 328 millioner kroner, hvilket er et beskedent fald på to millioner kroner.

- Selv om udviklingen i omkostninger synes at være flad, så dækker tallene over store forskelle, siger Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.

Udgifterne i 2014 indeholdt éngangs-omkostninger til fusionen mellem Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro på omkring 25 millioner kroner.

- Tilsvarende udgifter har vi ikke haft i 2015. Tværtimod er vi så småt begyndt at høste synergieffekterne oven på fusionen. Det betyder faldende omkostninger, siger Per Sønderup.

- Til gengæld har de overtagne afdelinger og medarbejdere fra Østjydsk Bank forøget vores løbende drifts- og personaleomkostninger. Og så er det også sådan, at nogle af de strategiske tiltag, vi er i gang med, også betyder flere udgifter, lyder det fra Jutlander Banks ordførende direktør.

Blandt de strategiske tiltag er, at Jutlander Bank er på vej til at åbne sin første afdeling, en privatkundeafdeling, i København. Afdelingen, der har adresse på Frederiksberg, slår dørene op 1. december.

Desuden har banken i andet halvår lanceret en større reklamekampagne for at udbrede kendskabet til den personlige bank, der "siger det, som det er".

Jutlander Banks primære indtjening er steget med 61 millioner kroner - svarende til 30 procent - i de ni første måneder af 2015, sammenlignet med samme periode sidste år.

Den primære indtjening opgøres som indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger og skat.

Forsiden lige nu