LIGE NU:

Jutlander Bank præsenterer rekordstort overskud

Tilbageførte nedskrivninger på lån giver Jutlander Bank et overskud på 183 millioner kroner for første halvår 2017.

Med lidt hjælp udefra - hjælp for 15 millioner kroner faktisk - kan Jutlander Bank efter de første seks måneder af 2017 præsentere et rekordstort overskud på 183 millioner kroner.

Det er 83 millioner kroner mere end sidste år, meddeler Jutlander Bank i en pressemeddelelse.

Hovedparten af fremgangen, 77 millioner kroner, skyldes en forbedring af posten tab og nedskrivninger på udlån. Hvor Jutlander Bank ved halvåret 2016 måtte nedskrive 62 millioner kroner, har banken i de første seks måneder af 2017 kunnet tilbageføre nedskrivninger for 15 millioner. 

- Det glædelige i den udvikling er, at vores kunder generelt har fået det bedre. Det er en af de positive tendenser, vi heldigvis ser lige nu, siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup.

En anden positiv tendens, direktøren glæder sig over, er en stigende lånelyst blandt Jutlander Banks kunder.

- Efter en årrække, hvor vores udlån har været stagnerende, ser vi i første halvår 2017 en regulær stigning i vores udlån, konstaterer Per Sønderup.

Fra årsskiftet og frem til 30. juni steg Jutlander Banks udlån med 1,6 procent, og samtidig steg bankens garantier – som for eksempel stilles i forbindelse med kundernes bolighandler – med 14 procent.

- Det er et udtryk for to positive tendenser; for det første er der større optimisme og fremtidstro blandt flere af vores kunder, og for det andet har vi fået mange nye kunder”, siger Per Søndergaard, der har kunnet se 4500 nye kunder komme ind i forretningen indtil videre i 2017.

- Vi har haft en rigtigt fin tilgang af kunder i vores to nyeste afdelinger, nemlig København, der åbnede ved indgangen til 2016, og Vejle, som åbnede i maj i år. Men den største andel af kundetilgangen ligger i bankens oprindelige afdelingsnet, fortæller Per Sønderup.

- Vi har tillid til, at den strategi, vi begyndte at implementere i 2015, har medvirket til den flotte kundetilgang. Vi arbejder målrettet på at blive Danmarks mest personlige og tilgængelige bank. Det ser vi kunderne belønne os for nu, tilføjer han.

Jutlander Banks samlede forretningsomfang steg i første halvår med 1,6 milliarder kroner til 34,4 milliarder, svarende til en stigning på 5 procent. Forretningsomfanget er fordelt på udlån for 8 milliarder, indlån for 12,5 milliarder og garantier for 3,1 milliarder, mens værdien af kundedepoter beløber sig til 10,8 milliarder kroner.

Til trods for det stigende udlån ser Jutlander Bank et fald i sine nettorenteindtægter. Det tilskrives den stadigt faldende rentemarginal. Desuden overstiger kundernes indlån i Jutlander Bank fortsat bankens udlån mærkbart.

Samtidig er bankens udgifter til personale og administration steget. Personaleomkostningerne er steget på grund af stigende udgifter til det såkaldte lønsumsbidrag, som den finansielle sektor er pålagt, og overenskomstmæssige lønreguleringer. Men banken har det seneste år også ansat flere medarbejdere, herunder til bankens nye afdeling i Vejle.

Samlet er indtjeningen fra bankens primære drift faldet fra 145 millioner kroner ved halvåret 2016 til 126 millioner efter de første seks måneder af 2017. Faldet var forventet, og Jutlander Bank fastholder sine forventninger til den primære indtjening for hele 2017. For hele året forventer banken fortsat en primær indtjening i niveauet 215-250 millioner kroner.