LIGE NU:

Knapt så meget Fairplay

Folk fra Skattecenter Aalborg har igen været på kontrolaktion i det nordjyske erhversliv i forbindelse med den såkaldte Fairplay aktion. Og der er stadig grund til at kontrollere, lyder meldingen fra SKAT.

- Specielt på byggepladser mødte vi mange "venner". Problemet var blot, at flere dårligt nok kendte fornavnet på "vennen" de arbejdede gratis for. I 16 tilfælde fik vi oplyst, at der var tale om vennetjenester, og vi undersøger pt. disse sager, siger fagchef Leig G. Thomsen.

Ved samme lejlighed så SKAT også på gul plade-biler og de fleste have orden i papirerne.

- Men vi mødte en firmabil fra en anden offentlig myndighed på en byggeplads. Vi føler os overbeviste om, at denne myndighed ikke bliver imponeret når den modtager SKAT indberetning om, hvor vi mødte bilen.

SKAT besøgte også 25 arbejdspladser indenfor bagere, gårdbutikker og pizzeria-er.

- Vi mødte enkelte på overførselsindkomst, og her er sagerne overdraget til soci-alforvaltningen i de respektive kommuner. En enkelt nåede at køre ud i et ærinde inden han blev interviewet, og mine kolleger er ret sikre på, at han så anderledes ud, da han kom tilbage. Om det skyldes dårlig hukommelse hos SKATs medar-bejdere skal være usagt, men ham der kom tilbage var korrekt registreret, lyder det fra Leif G. Thomsen.

I enkelte tilfælde måtte SKAT også inddrage de nyligt uddelte Elite-Smileys.