Kommunal kritik af 3. Limfjordsforbindelse

Vejdirektoratets omdiskuterede VVM-undersøgelse af den 3. Limfjordsforbindelse møder nu også kritik fra Aalborg Kommunes Forsyningsvirksomheder.

Den 3. Limfjordsforbindelse kommer nu også på Forsyningsudvalgets bord i Aalborg Kommune.

I VVM-undersøgelsen er det udelukkende drikkevandsinteresser ved Drastrup, der er medtaget. To øvrige drikkevandsinteresser i Hvorup og Dall vil også blive berørt af en tredje Limfjordsforbindelse, og de er slet ikke behandlet i VVM-undersøgelsen. Det skriver forvaltningen i et oplæg til politikerne i Aalborg Forsyningsudvalg.

Forvaltningen mener også, at rapportens gennemgang og vurdering af den generalle grundvandsbeskyttelse er mangelfuld.

På Forsyningsudvalgets møde den 10. august skal politikerne tage stilling til en udtalelse, som skal afleveres til Vejdirektoratet, inden den offentlige høring slutter den 31. august.