Krav til landbrug ved Mariager Fjord

Politikerne i Mariagerfjord Kommune vil stille skærpede krav til landbruget for at redde miljøet i fjorden. Derved lægger kommunen sig ikke bare ud med landmændene, men også med miljøministeren.

Selv om Mariager Fjord er meget følsom, er det kun muligt at stille skærpede krav til landbruget i omkring en fjerdel af oplandet.

- Det er alt for lidt. Og vi er nødt til at kunne stille de skærpede krav flere steder, siger formanden for Taknik- og Miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune, Preben Christensen (Soc.dem.)

Socialdemokraterne har flertal sammen med SF. Men mindretallet mener, at kommunen skal holde sig fra de skærpede krav til udledningerne af især kvælstof og nøjes med de standardvilkår, der gælder i resten af landet.

- Jeg tror ikke, at det vil skade miljøet, hvis vi følger standardvilkårene. For det afgørende for miljøet er, at vi kommer i gang med at modernisere landbrugene. For udledningerne fra et moderne landbrug er mindre end dem, vi har i dag, siger et medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Niels Kristian Kirketerp (Venstre).

Miljøminister Connie Hedegaard har to gange slået fast, at kommunen ikke må stille de skærpede krav. Så det bør politikerne rette sig efter, mener landbruget.

- Så lukker man for alle udvidelser af landbrug ved fjorden. Og det er skidt for miljøet, for vi vil altid få en mindre udledning, hvis landbrugene benytter den nyeste teknik, siger Flemming Floor, centerleder i Hobro-Aalborg Landboforening.

- Vi vil ikke sætte udviklingen i stå. Men vi er nødt til at have en dialog med landbruget. Og landbruget må erkende, at det har et ansvar for de her ting, understreger Preben Christensen.

- Nu skal vi ikke begå den samme fejl som amtet, der stillede så restiktive krav, at al udvikling gik i stå, påpeger den politiske modstander, Niels Kristian Kirketerp.

Vedtager Teknik- og Miljøudvalget på mandag at stille krav, der er strammere end de landsdækkende standardvilkår, så er landmændene klar til at klage.

- Så vil alting gå i stå. Og vi vil være nødt til at anke til Skov- og Naturstyrelsen for at høre, hvordan de ser på det, siger Flemming Floor.

Det har ikke i dag været muligt at træffe Miljøminister Connie Hedegaard. Men Skov- og Naturstyrelsen fastholder, at der kun er grund til at stille de skærpede krav ved en mindre del af Mariager Fjord.