Læger får skideballe efter afsløring: - Stram op, for I 'snyder' patienterne

De nordjyske lægeklinikker modtog tirsdag en reprimande fra Region Nordjylland for at bryde en aftale i overenskomsten.

Region Nordjylland har gennemgået 150 lægeklinikkers hjemmesider.

På 15 af dem står der, at patienter kun må komme med én problematik per konsultation, og det er imod de praktiserendes lægers aftale med regionerne. 

Derfor sætter regionen nu ind over for problemet. Men ikke kun over for de 15 klinikker, men alle 150. Det gør man ved at sende et brev ud til alle, hvor der gøres opmærksom på problemet. 

Herefter forventer regionen at iværksætte en kampagne, så også patienterne bliver klar over deres rettigheder. 

For det er ikke alle, der kender til rettighederne. 

- Det er da ny viden for mig. Det er faktisk ret værdifuld viden at have. Jeg tror, de fleste ikke er klar over, at de har ret til at komme med flere problemstillinger. De tror på lægens ord, lyder det blandt andet fra Søren Pedersen, som selv har oplevet flere gange, at lægerne har afvist, at han måtte komme ind med mere end et problem. 

Selv om alle klinikker har modtaget et brev, har de 15 klinikker, der handler i strid med reglerne, modtaget et særskilt brev.

Heri bliver de bedt om at tilrette hjemmesiden inden 7. februar 2024. Sker det ikke, vil regionen indbringe sagen for Samarbejdsudvalget for almen praksis. 

- Vi mener jo, at det står ret klart i overenskomsten, at man ikke kan stille krav om, at man kun må have én ting med, lyder det fra Carsten Haugaard Kvist, der er praksischef for det Nære Sundhedstilbud i Region Nordjylland. 

Det siger overenskomsten

Der foreligger ikke to konsultationer, selvom patienten bringer flere helbredsmæssige problemer op under konsultationen, eller hvis lægen bliver opmærksom på flere helbredsmæssige problemer, hvis tilstedeværelse ikke var kendt, da konsultationen blev aftalt.

Klinikkens behandlere skal så vidt muligt søge at behandle patientens problemer samme dag inden for rammerne af en konsultation.

Hvorvidt der er behov for flere konsultationsydelser på flere forskellige dage, afhænger af en konkret sundhedsfaglig vurdering, patientens behov, lægens og klinikpersonalets muligheder og hensynet til andre patienters ventetid samt akut opståede behov for lægehjælp, sygebesøg m.v.

Kilde: Vejledning i anvendelse af overenskomstens ydelser

En økonomisk udfordring

Ifølge overenskomsten modtager læger en gennemsnitspris på 156,39 kroner per konsultation uanset længden og antal problemstillinger. 

Carsten Haugaard Kvist påpeger dog, at man skal huske at forventningsafstemme med sin læge, når man ringer og aftaler tid, så lægen er mere forberedt på, hvad man som patient kommer med. 

Det er formand for PLO Nordjylland enig i, udfordringen er bare økonomien. 

- Det er jo den samlede økonomi, vi skal kigge på. Det giver nogle irriterende stopklodser for, hvor mange problemer vi kan løse på 156,39 kroner om dagen. Det giver desværre nogle barrierer, påpeger Charlotte Lønskov Jensen. 

I forvejen løber læger og sygeplejersker nemlig allerede hurtigt. 

quote Når opgaverne er så meget anderledes, så er arbejdspresset og økonomien også anderledes.

Charlotte Lønskov Jensen, formand for PLO Nordjylland

Selvom både Region Nordjylland og PLO Nordjylland beretter om et godt samarbejde, så skaber debatten om en problematik per konsultation uenighed. 

- Jeg er da ikke i tvivl om, at det er en spareøvelse fra regionens side. Det kan jeg ikke se på en anden måde, end at det er deres primære motivation, er konstateringen fra Charlotte Lønskov Jensen. 

Flere konsultationer per patient koster nemlig regionen. 

Ifølge hende har sundhedssystemet stort set ikke ændret sig siden 70'erne på trods af, at det nu er nogle helt andre opgaver, som nu skal løses. 

- Når opgaverne er så meget anderledes, så er arbejdspresset og økonomien også anderledes. 

Charlotte Lønskov Jensen frygter, at det er pengene, der taler et tydeligt sprog frem for fornuften.
Charlotte Lønskov Jensen frygter, at det er pengene, der taler et tydeligt sprog frem for fornuften.

Hvad skal der ske nu?

Indtil videre har PLO fået flere af klinikkerne til at ændre formuleringerne på hjemmesiderne, så de er retvisende. 

Det får dog ikke Carsten Haugaard Kvist til at tro, at det betyder, der nu ikke længere er problemer.

- Jeg tænker ikke, at problemet er løst. Jeg vil opfordre borgerne til at være vågne omkring det her, men selvfølgelig også udvise rimelighed i forhold til, at man ikke nødvendigvis kan tage 15 ting med til en konsultation, siger han. 

For Charlotte Lønskov Jensen er der fortsat håb for, at der kan komme en gylden mellemvej for både lægerne, patienterne og regionen. 

- Vi ser frem til, at vi forhåbentlig finder en anden måde, som vores honorering skal foregå på. Der er ingen tvivl om, at det er alt for ufleksibelt for os alle sammen at kunne være i det her, så vi vil rigtig gerne snakke om, hvordan man kan gøre det her på en anden måde. 

VIDEO: Se hele indslaget her:


Seneste nyt

fra Nordjylland