05:38

Foto: Per Frank Paulsen

1 af 2

Landmænd truet af klimaforandringer

Prognoserne siger, at vandstanden i Limfjorden vil stige. Landmændene risikerer at miste god landbrugsjord.

Hvis prognoserne holder og vandstanden i Limfjorden stiger med mere end en meter, så risikerer vi, at det vil koste tusinder af hektar god landbrugsjord.

Men det kommer ikke til at ske uden kamp. Ved Limfjorden er Nørkjær Enges Landindvindings Laug i gang med at hæve foreningens dige med en halv meter, så det i fremtiden rager to og en halv meter op over fjorden.

Ifølge formand Rene Lund Hansen med god grund.

- Da stormen Bodil rasede for knap et år siden, var det nær gået galt. 3200 hektar landbrugsjord nær Løgstør var nær blevet oversvømmet. Vi var tæt på et digegennembrud, og det ville have fået katastrofale følger, siger han.

Agri Nord frygter, at klimaforandringerne kommer til at koste dyrt - især hvis der ikke bliver investeret i tide.

- Det er vigtigt, at vi kommer i gang med at lave afværgeforanstaltninger, dels for stigningen i vandstanden, men også for den øgede mængde nedbør. Der er behov for, at der bliver sat fokus på nye beredskabsplaner, så vi undgår at store arealer bliver forsumpede eller går tabt, siger Agri Nords formand Carl Christian Pedersen.

For Rene Lund Hansen er vandstanden i Limfjorden en meget håndgribelig trussel. Han driver alene bag diget ved Løgstør 320 hektar landbrugsjord.

- Det er jo ikke bare jord, men også beboelser, landbrug og dyrehold vi taler om. Arealet vi taler om her kaster desuden 200 arbejdspladser af sig, siger Rene Lund Hansen.