Foto: TV2/Nord

Landsret: Fængselsbetjent smuglede hash til Kragskovhede

En betjent skal afsone fire måneder i fængsel for at have medvirket til at smugle hash ind i et fængsel.

En fængselsbetjent er blevet idømt otte måneders fængsel af Vestre Landsret for at have medvirket til at smugle 721 gram hash ind i Statsfængslet Kragskovhede nord for Frederikshavn.

Dommen er en stadfæstelse af byrettens dom. Landsretten har dog valgt at mildne dommen ved at gøre de sidste fire måneder af straffen betinget.

Det vil sige, at de sidste fire måneders fængselsstraf frafalder, hvis betjenten ikke begår ny kriminalitet i en prøveperiode på to år.

To andre, begge indsatte i fængslet, var også tiltalt for at have smuglet 400 gram hash ind.

Den ene valgte at trække sin anke, mens den anden mand fik stadfæstet sin dom af landsretten. Retten i Hjørring havde idømt begge mænd tre måneders fængsel oven i den straf, som de i forvejen afsonede.

Fængselsbetjenten var tiltalt for ved flere lejligheder at have hjulpet indsatte med at smugle hash ind i fængslet.

De 400 gram er han sammen med de to indsatte dømt for i fællesskab at have hentet i Aarhus.

Ifølge anklageskriftet kørte de sammen til Aarhus i en af fængslets biler, hvorfra de to indsatte på et tidspunkt forsvandt og vendte tilbage med hashen.

Da de kom retur til fængslet, blev hashen fundet ved en ransagning, og herefter begyndte sagen at rulle.

Fængselsbetjenten har under sagen nægtet at have været med til at indsmugle de 400 gram fra Aarhus, men han har erkendt indsmugling af andre godt og vel 300 gram hash.

Han blev suspenderet fra sit job i fængslet, så snart sagen begyndte.