Foto: Nicolai Styrishave (arkiv)

Lejligheder står tomme

542 boliger står per 1. marts 2012 ledige i Nordjylland.

Vinduer uden potteplanter og persienner bliver et hyppigere syn i Nordjylland, hvor flere og flere almene lejligheder står ledige. De tomme lejligheder får konsekvenser for de andre beboere, som skal betale mere i husleje.

Det fortæller DR Nordjylland.

Siden 2009 er antallet af ledige almene boliger steget - og 1. marts i år var det oppe på 542 styk i Nordjylland.

Værst står det til i Frederikshavn Kommune.

- Vi har i vores boligforening sådan cirka tyve ledige boliger mere, end vi havde for to år siden, fortæller forretningsfører Kim Madsen fra Frederikshavn Boligforening.

Han synes, de skal være opmærksomme på udviklingen, da der gradvist er kommet flere ledige boliger. Ifølge tal fra Landsbyggefonden havde Frederikshavn Boligforening 1. marts 75 ledige boliger - hvoraf de 29 var ungdomsboliger i Skagen.

- Der har vi da i allerhøjeste grad noget, vi skal tænke lidt mere over, siger Kim Madsen.

På landsplan er tendensen med det stigende antal almene boliger den samme. 1. marts stod i alt 3666 lejligheder tomme.

- Det har den konsekvens for lejerne, at de øvrige lejere i den enkelte almene afdeling kommer til at betale for den ledighed der er af lejligheder i afdelingen, forklarer cheføkonom Jesper Larsen ved Lejernes Landsorganisation.

Forklaringen på de tomme boliger er ifølge cheføkonomen, at flere flytter fra land til by. Han tilføjer, at der desuden er en del nybyggeri, som er for dyrt i forhold til tilsvarende ejerboliger, og at flere almene boliger bliver renoverede og dermed dyrere for folk at leje. De faktorer kan Kim Madsen fra Frederikshavn Boligforening godt genkende. Han mener dog ikke, at folk flytter til byen, tvært i mod.

- Det er lidt svært for os at konkurrere med de billige huse ude i oplandet. Der er vores lejeboliger lidt dyre i forhold til, at man næsten kan købe et hus til den samme pris, siger han.

Kim Madsen påpeger, at der er blevet nedlagt cirka 300 boliger i Frederikshavn og Skagen. Han synes, at der fremover må sløjfes endnu flere lejligheder, da der generelt er for mange i kommunen.