Foto: TV2/Nord

Lokdam dømt for kopiimport

Godsejeren og forretningsmanden Gorm Lokdam er på ny blevet dømt for at sælge kopiprodukter, som han har importeret fra Kina.

For seks år siden købte Gorm Lokdam en container fyldt med kander, som er efterligninger af de kendte Alfi-kander. Højesteret har onsdag dømt Lokdam til at betale 150.000 kroner i erstatning til det tyske firma Alfi Zitzmann. Desuden skal han af med 137.500 kroner i sagsomkostninger.

Tidligere er han blevet dømt for fra Kina at have importeret tusindvis af kopier af Global-knive.

I sagen om de cirka 2200 kander fastslår Højesteret, at nogle af dem er "slaviske efterligninger", og at andre er "nærgående efterligninger." Der er ingen formildende omstændigheder. De billige kinesiske produkter er resultat af en bevidst og tilstræbt handling.

Tidligere fastslog også Sø- og Handelsretten, at Gorm Lokdam var på den forkerte side af markedsføringsloven, og at han på utilbørlig måde generede det tyske firma, som har rettighederne.

Da Alfi Zitzmann i første omgang henvendte sig til Gorm Lokdams firma, Royal Classic, sørgede han for hos de danske myndigheder at få sikret sig en designregistrering af en kande, som ligner Alfis på en prik. Denne registrering er nu kendt ugyldig.

Salget af kopierne påvirkede det tyske firmas omsætning negativt. Det havde krævet en erstatning på 950.000 kroner, men Højesteret er altså endt på et lavere beløb.