Lolland skal betale millionregning i Serritslevsag

Huset i Serritslev, hvor familien boede, da børnene blev tvangsfjernet. Lolland Kommune hænger nu på regningen for tvangsfjernelsen.

Brønderslev Kommune slipper for at betale millionregningen for tvangsfjernelsen af de otte børn i Serritslev-sagen. Det bliver nemlig Lolland Kommune, der hænger på regningen.

Det bliver Lolland Kommune, der hænger på regningen for tvangsfjernelsen af de otte børn i den såkaldte Serritslevsag. Den afgørelse er Ankestyrelsen netop kommet frem til. 

Dermed stadfæster styrelsen en afgørelse fra sidste år fra Det Sociale Nævn, der slog fast, at det først og fremmest var familiens tidligere bopælskommune, Lolland Kommune, der svigtede i sagen og derfor skal betale for de otte børns anbringelser.

Børnene blev i hast tvangsfjernet fra deres hjem i Serritslev i Brønderslev Kommune, da forældrene blev anholdt, sigtet for vold og seksuelle overgreb i en af de mest opsigtsvækkende sager om misbrug og vanrøgt af børn herhjemme.

Men familien kom oprindeligt fra Lolland, og Lolland Kommune skal derfor betale de cirka fem millioner kroner, det koster at anbringe børnene uden for eget hjem, siger både Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen.

Det var Brønderslev Kommune, der klagede til Det Sociale Nævn over, at Lolland Kommune tilsyneladende havde forholdt sig passiv over for den viden, man havde om familiens forhold, inden den rejste fra kommunen. Familien rejste fra Lolland til Skanderborg, inden den kort efter slog sig ned i det nordjyske.

Men det korte ophold i Skanderborg er ikke nok til, at Lolland kan slippe for regningen, mener Ankestyrelsen. Styrelsen understreger, at man alene har taget stilling til, om Brønderslev Kommune kunne rette krav mod Lolland Kommune, selv om familien i en periode havde haft ophold i Skanderborg Kommune, men ikke taget stilling til påstanden om, at Lolland Kommune havde gjort alt for lidt i sagen.

- Vi har dog baseret vores afgørelse på, at betingelserne for mellemkommunal refusion på grund af passivitet var opfyldt, skriver Ankestyrelsen i sin afgørelse.

Sagen mod forældrene kører stadig kører i retten i Hjørring, hvor der falder dom i sagen 1. juni. 

Forsiden lige nu