LIGE NU:

Mange kælderlejlig-heder er ulovlige

Kælderlejligheder er i de fleste tilfælde ulovlige at bo i. Men det er ofte kun ved tilfældigheder, at kommunerne opdager de ulovlige lejemål.

Selv om der findes mange kældre, der ikke er godkendt til beboelse, så det et fåtal af de nordjyske kommuner, der gør en effektiv indsats for at komme de ulovlige boligforhold til livs.

En rundringning til de nordjyske kommuner, som TV2/Nord har lavet, viser, at de ulovlige lejemål typisk bliver opdaget ved tilfældigheder. Det er kun Hjørring Kommune, der har en decideret opsøgende indsats på området.

Hjørring Kommune løser 200 boligsager

I mange af kommunerne bliver de ulovlige kælderboliger opdaget, hvis der sker nogle sammenfald af begivenheder. I Vesthimmerlands Kommune fortæller Kristina Ginnerup, der er teamleder i byggeafdelingen, at kommunen finder mellem nul og fem sager om året.

- Som udgangspunkt så tager vi fat i sagerne, hvis vi bliver bekendt med, at der er en bolig i en kælder, som ikke er godkendt. Så tager vi en drøftelse med ejeren om, hvilke regler der gælder på området, og om hvordan vi kan komme videre med sagen, siger Kristina Ginnerup.

Reglerne indenfor byggeloven kan være forvirrende, og Kristina Ginnerup oplever da også, at mange ikke ved, at de har gjort noget forkert. Kommunen bliver bekendt med forholdet eksempelvis pga. en adresseændring eller ombygning.

- Det kan være enten at ejeren simpelthen søger om at få godkendt en bolig i kælderen, fordi nu vil han gerne udleje den. Eller det sker også, at der bliver meldt flytning ind på en adresse i en kælder, en adresse som jo så ikke eksisterer og som ikke er godkendt. Hvis man melder flytning ind på en adresse, vi ikke kender, så får vi besked fra folkeregistret, siger Kristina Ginnerup.

Om retningslinjerne forklarer hun:

- Som udgangspunkt må man ikke bo i boliger, der ligger under terræn, så normalvis kan man ikke bo i en kælder.

Der er også regler for, at der skal være højt til loftet og ordentligt lysindfald og indeklima.