02:31

Mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft er en stopklods for udviklingen i de maritime erhverv i Nordjylland.

Flere nordjyske havne har kurs mod udvidelser. Næsten halvdelen af de maritime virksomheder forventer at ansætte flere lærlinge – hvis de vel at mærke er der Foto: Iben Yvonne Hedemann

1 af 2

Mangler arbejdskraft: Udvikling presser det maritime

De maritime erhverv er under stort pres, fordi det er svært at skaffe lærlinge til en branche, der er i rivende udvikling.

Væksten i den blå branche er truet, fordi faglært arbejdskraft er en mangelvare. Derfor er der brug for en målrettet indsats for at sikre, at den maritime industri har den nødvendige arbejdskraft i fremtiden, konkluderer en ny analyse fra Oxford Research.

Derfor var Danske Maritime også til stede ved det netop overståede DM i Skills, hvor for, målet i høj grad var at brande en branche, hvis positive udvikling har medført et altoverskyggende problem.  

- Der er en masse ting, der er gået galt, og nu er det bare ellevte time. Det er jo total katastrofe, hvis der ikke er unge til at besætte de ledige jobs, hvad gør man så som industri? spørger projektleder Marianne Eltong Gade om den pudsige situation. 

Thomas S. Jensen, der til daglig er smedelærling hos Hirtshals Yard, var med på messen for at dele ud af sine erfaringer som en dem, der trodser flertallet og tager en erhvervsmæssige uddannelse fremfor en gymnasieuddannelse. 

- Det er et fantastik erhverv at være i, jeg har ikke fortrudt det et eneste sekund, siger han og kommer i samme omgang med en opfordring til de unge, der ikke er helt sikre på, hvilken uddannelsesretning, de skal vælge. 

- Når du selv føler, hvordan det er med for eksempel at klippe eller skærebrande lidt eller svejse, så er det først, der er noget, der åbner op ved en. Sådan var det med mig. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle, så var jeg i praktik hos en smed og fik et svejsehåndtag i hånden, og det har jeg holdt ved lige siden, siger Thomas S. Jensen. 

Flere nordjyske havne har kurs mod udvidelser. Næsten halvdelen af de maritime virksomheder forventer at ansætte flere lærlinge – hvis de vel at mærke er der.