LIGE NU:

Markant stigning i antal trafikdræbte i Nordjylland

Den negative udvikling ser ud til at have bidt sig fast. Den foreløbige opgørelse fra Rådet for Større Færdselssikkerhed viser, at 40 personer blev dræbt i trafikken i 2008 i Nordjylland. Efter et markant fald i antallet af dræbte frem til 2006, er det gå

Antal dræbte i Nordjylland
I Nordjylland har udviklingen fulgt trenden på landsplan:
2005: 39
2006: 28
2007: 38
2008: 40

Stigning og fald
Både blandt bilister, cyklister og motorcyklister er der sket en stigning i antallet af dræbte i 2008 i forhold til 2007. Til gengæld er der er et fald i antallet af dræbte fodgængere og knallertkørere.
Det viser en foreløbig sammentælling af ulykkerne, som Rådet for Større Færdselssikkerhed har gennemført.
Bilisterne er den gruppe trafikanter, som det gik hårdest ud over i 2008.
I alt blev 187 bilister dræbt mod 168 i 2007 i hele landet.

- Vi har aldrig haft så mange sikre biler på vejene som nu. Derfor peger meget på, at det er det fortsat meget høje hastighedsniveau som vi har oplevet siden efteråret 2006, der er forklaringen på mange af de dræbte, siger Anders Rosbo, direktør i Rådet for Større Færdselssikkerhed.

Både danske og internationale undersøgelser viser, at der er en klar sammenhæng mellem udviklingen i gennemsnitshastigheder og i antallet af trafikdræbte.

Manglende seler
Manglende selebrug er igen i år årsag til mange dræbte bilister. Mindst 17 personer er i forbindelse med ulykker kastet ud af bilerne og dræbt.
Erfaringer fra Havarikommissionen peger på at langt hovedparten havde været i live i dag, hvis selerne var benyttet.

Flere dræbte cyklister
Også blandt cyklisterne var 2008 et dårligt år.
57 cyklister på landsplan mistede livet på vejene i årets løb, og det er en stigning i forhold til 2007, hvor 54 cyklister blev dræbt.
Dermed er antallet af cyklistulykker steget for andet år i træk.
En væsentlig forklaring på stigningen er højresvingsulykkerne, hvor cyklister er blevet dræbt af højresvingende lastbiler.
I 2007 døde to cyklister i højresvingsulykker. Det tal steg voldsomt til 12 cyklister i 2008. Det vil sige, at hver femte dødsulykke blandt cyklisterne er en højresvingsulykke.

- Det er meget vigtigt, at vi får bragt antallet af cykelulykker ned. Derfor vil politiet, kommunerne, Vejdirektoratet og Rådet for Større Færdselssikkerhed i fællesskab stå for målrettede indsatser på det her område i 2009. Vi vil blandt andet fokusere på højresvingsulykker, manglende brug af cykelhjelm og cyklistulykker i kryds, siger Anders Rosbo, direktør i Rådet for Større Færdselssikkerhed.

Trist udvikling blandt motorcyklister
Motorcyklisterne er også med i gruppen af trafikanter, hvor 2008 er et dårligt år. I hele landet blev 39 motorcyklister dræbt på vejene i årets løb mod 36 i 2007.
Det vil sige, at den dramatiske stigning vi oplevede på det område fra 2006 til 2007 er fortsat gennem 2008.
Motorcyklisterne kan selv gøre meget, for at øge deres sikkerhed.
Det handler især om, at respektere hastighedsgrænserne og gøre sig selv mere synlige i trafikken med en gul trafikvest. Desuden anbefales det, at motorcyklisterne tager et køreteknisk kursus, hvor de lærer at katastrofebremse og undvige uden at komme til skade.

Godt nyt for knallerter og fodgængere
Den gode nyhed i trafikken i årets løb er blandt knallertkørerne, hvor der er sket et fald i antallet af dræbte fra 48 i 2007 til 29 i 2008.

Færre dræbte fodgængere
Også hos fodgængerne er det gået den rigtige vej. Der var 68 dræbte fodgængere i 2007, og det tal faldt markant til 42 dræbte fodgængere i 2008.