LIGE NU:

Massefyring blandt postbude

92 postbude i Nordjylland og Nordvestjylland mister deres arbejde i løbet af august og september.

Fyringerne kommer, fordi der har været et voldsomt fald i antallet af breve, der skal bringes ud. Samtidig har det ikke været muligt at finde alternative stillinger til de mange postbude ved Post Danmark, og på trods af en længere periode med ansættelsesstop og omplaceringer, så er det nu ikke længere muligt at finde timer til de 92 postbude, der skal afskediges.

- Brevmængden falder simpelthen hurtigere end vi havde regnet med. Vi var klar over, at den ville falde, og det gør den også et stykke tid endnu, men faldet er sket stærkere, end vi havde forventet, siger chef for Postområde Nordjylland, Marianne Holmsgaard.

De 92 medarbejdere, som mister deres arbejde, er spredt ud over alle regionens postområder. De fleste, af de postbude, der skal afskedes, har allerede fået besked.