LIGE NU:

Miljø-stramning udsat

Mariagerfjord Byråd tøver med restriktioner, der ligger langt ud over loven

Politikerne i Mariagerfjord Kommune vil godt lige vende problematikken om skærpede miljøkrav til landbrug omkring fjorden en ekstra gang.

Det besluttede et flertal i byrådet torsdag. Indstillingens fra kommunens tekniske udvalg var ellers, at man bør gå langt i forsøg på at beskytte Mariager Fjord, der to gange tidligere har været hårdt ramt af iltsving.

Teknisk udvalg ønskede at gå endnu længere i stramningen over for landbruget end loven kræver.

På byrådsmødet kaldte borgmester H.C.Maarup teknisk udvalgs oplæg mangelfulgt. Og det fulgte byrådsflertallet ham i - også medlemmer af teknisk udvalg.

Det betyder at problematikken måske skal vendes igen - og måske tages op på et miljøseminar.