Millionstøtte på vej til Nordjylland: Livet på landet skal forsødes

Syv nordjyske projekter fra fem forskellige kommuner får tilført 3,2 millioner kroner fra Indenrigs- og Boligministeriets Landdistriktspulje. Pengene skal være med til at forbedre levevilkårene - særligt i områder med vindmøller.

Den grønne omstilling med landvindmøller har ad flere omgange været udskældt af de borgere, der bor tæt på dem. Derfor har Indenrigs- og Boligministeriet afsæt en større pose penge til projekter, der kan skabe livsglæde på anden vis for netop disse borgere.

I Nordjylland for syv projekter glæde af de i alt 3,2 millioner kroner. De gives til projekter i Morsø, Jammerbugt, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner. Samtidig får et forskningsprojekt fra Aalborg Universitet i Aalborg Kommune støtte.

Pengene går blandt andet til et nyt medborgerhus i Frøslev på Mors, et forsamlingslokale til vandsport i Trekroner, nyt industrikøkken i Vandet Sognegård i Thisted og en ny lagerbygning ved den gamle købmandsbutik i Aggersund.

quote Jeg er glad for, at vi kan være med til at understøtte de mange ildsjæle og gode projekter, som er med til at skabe udvikling og gode levevilkår i landdistrikterne.

Kaare Dybvad, Indenrigsminister- og boligminister (S)

- Det er afgørende for den grønne omstilling herhjemme, at der er bred, lokal opbakning til de grønne løsninger, som skal sikre en bæredygtig fremtid for os alle. Derfor har vi ad flere omgange forbedret forholdene for de danskere, der bor tæt på vindmøller, og med de ekstraordinære midler fra Landdistriktspuljen får endnu flere nu glæde af en række nye projekter, der styrker lokalsamfundet, siger Klima-, Energi og Forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

De godt tre millioner kroner i tilskud til projekterne har til formål at skabe 'det gode liv' for borgerne uden for de større byer, lyder det fra indenrigsminister- og boligministeren.

- Det er vigtigt for regeringen, at der er gode muligheder for at leve et godt liv overalt i Danmark, uanset om man bor i en større by, et landdistrikt eller på en af de danske små øer. Landdistrikterne er en stor og vigtig del af Danmark, og jeg er glad for, at vi kan være med til at understøtte de mange ildsjæle og gode projekter, som er med til at skabe udvikling og gode levevilkår i landdistrikterne, siger Indenrigsminister- og boligminister Kaare Dybvad (S).

I alt har 42 projekter på landsplan fået tilsagn om støtte på omkring 13,9 millioner kroner. 221 projekter havde søgt om støtte.

Støtte fra Landdistriktspuljen 2021:

  • Indenrigs- og Boligministeriet står bag puljen. Med den nye klimaaftale af 22. juni 2020 blev det besluttet at tilføre den ekstra midler i perioden 2021-2024 for at kompensere de lokalsamfund, der har mange vindmøller i nærområdet.
  • Det overordnede formål med støtten til projekter i områder med landvindmøller er at støtte almennyttige, rekreative, sociale og kulturelle projekter, der fremmer oplevelser i nærområdet, styrker den lokale sammenhængskraft eller kompenserer for gener fra landvindmøller.
  • Landdistriktspuljen støtter også initiativer og projekter, som kan skabe udvikling og arbejdspladser på småøerne - også kendt som ø-støtte. 
  • Det overordnede formål med puljens støtte til projekter på småøerne er at sikre levevilkårene i de små øsamfund. Projekterne kan opnå støtte i form af tilskud eller lån og skal iværksættes på en eller flere af de 27 småøer.

    Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet

Her er de syv nordjyske projekter i områder med landvindmøller:

Morsø Kommune:

Medborgerhuset Frøslev Skole (Foreningen Frøslev & Omegn) - støttes med 768.454 kroner

Formålet med projektet er at lave et medborgerhus som kan rumme mange foreninger og erhvervsdrivende. Når projektet er fuldt realiseret, vil medborgerhuset om dagen huse iværksættere og små selvstændige erhvervsdrivende som har deres eget skrivebord, AV-rum med mulighed for seminarer og frokostkøkken. Derudover vil den lokale børnehave og dagpleje have mulighed for at bruge det udendørs fællesarealer og brugerbibliotek. 

Jammerbugt Kommune:

Fjordhuset Trekroner - støttes med 500.000 kroner

Projektets formål er at anlægge en bygning, som indeholder et forsamlingslokale, og et rum til opbevaring af kajakker, SUP-boards, redningsveste og andre former for rekvisitter til vandsport. 


Thisted Kommune:

Kystterrasser i Lildstrand - støttes med 800.000 kroner

Projektets formål er at anlægge støbte betonkystterrasser, som tilbyder tidssvarende, rekreative siddetrappeanlæg for børn og voksne i sikker afstand fra landingspladsens arbejdszone. Derudover forbedres arbejdsmiljøet for landingspladsens fiskere, og kystterrasserne vil virke som kystsikring. 

Vandet Sognegård, Foreningen Vandet Sognegård - støttes med 395.000 kroner

Projektets formål er at udskifte det gamle køkken i Vandet Sognegård til et nyt industrikøkken, samt udskifte loft og gulv, så der igen kan laves mad i lokalsamfundets eneste samlingssted. Projektet skal afsluttes med en fællesspisning for ca. 150 personer samt dertilhørende koncert. 

Aktivitets- og legeplads i Kjærgårdens Natur, Grundejerforeningen Kjærgården - støttes 124.000 kroner

Projektets formål er at opføre en aktivitets- og legeplads med en bålhytte, en pavillon, en sansesti til små børn, samt et legeområde med klatretårn, gyngestativ og en redegynge. Projektet skal særligt være til gavn for børn, der kan bruge pladsen sammen med deres forældre eller bedsteforældre, samt skole og daginstitutioner.

Vesthimmerlands Kommune:

Lagertilbygning ved den gamle købmandsbutik i Aggersund, Aggersund Håndværker og Borgerforening - støttes med 273.250 kroner

Projektets formål er at etablere en tilbygning i forbindelse med borgerforeningens bygning, som tidligere rummede en købmandsbutik. Med projektet skal der etableres en tilbygning på 98 m3, der skal rumme plads til det materiel, som borgerforeningen bruger til at gennemføre sine aktiviteter, fx byens julebelysning og borde-/bænkesæt mm. samt materiel til at kunne gennemføre det årlige Vikingehåndværkertræf. 

Her er det nordjyske forskningsprojekt, der støttes:

Aalborg Kommune:

På Sporet af Hverdagslivets Landsbyrum, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet - støttes med 335.000 kroner

Projektet koncentrerer sig om fysiske miljøer i mindre landsbyer, hverdagslivets landsbyrum, ved at kortlægge de fysiske mellemrum i landsbyerne samt det hverdagsliv, der kan observeres på disse steder. Projektet tager udgangspunkt i, at strategisk planlægning for landsbyerne er blevet en kommunal kerneopgave, og at det derfor vil være nødvendigt for kommunerne at kortlægge, vurdere og klassificere kommunens landsbyer med afsæt i de lokale forhold. 


Seneste nyt

fra Nordjylland