Minister afviser at oprette en arkæologipulje

En solidarisk pulje, der kan sikre, at arkæologiske udgravninger bliver gennemfort er en god idé, mener bygherrer og flere nordjyder. Ideen afvises af ministeren.

I går kunne TV2 Nord fortælle om bygherre Peter Nielsen, der pludselig fik udsigt til en ekstraregning i millionklassen, fordi der skulle lave arkæologisk udgravning på en grund i Nibe, hvor han ville opføre seks rækkehuse. 

Tre millioner lød regningen på for udgravningen, og pengene til arkæologerne skulle falde, hvis han gik i gang med projektet. Det store beløb fik ham til at opgive projektet.

Det har fået ideen om en fællespulje i stil med Oliefonden, der blev stiftet i 1992 og finansierede oprydningen efter gamle tankstationer og benzinstandere landet over, til at blomstre igen.

Fonden skulle være en solidarisk fond, som eksempelvis blev finansieret via en ekstra afgift på fem øre pr. liter benzin, og som bygherrer kunne søge, hvis der skal graves efter fortiden i forbindelse med byggeprojekter. 

- Det er en god idé. Jeg kan godt lide historien, og de fem øre mærker vi ikke jo ikke rigtigt, siger Michelle Skov Christensen. 

- Alle skal kunne se en fordel i ordningen. Det har det været med Oliebranchens Miljøpulje og en win-win for alle, siger Michael Müche Jensen, der er Teknik- og Miljøchef i Oliebranchen. 

Men ideen har ikke opbakning på Christiansborg. Kultur-minister Mette Bock skriver i et svar til TV2 Nord:

- Med hensyn til forslaget om en solidarisk pulje finansieret af bygherrerne står det frit for branchen at etablere en sådan pulje, men der er ikke noget, der tyder på, at der er interesse for en sådan løsning hos brancheorganisationerne. I forlængelse af "Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark" blev der i Erhvervsministeriets regi nedsat en arbejdsgruppe med bl.a. bygherrernes organisationer og forsikringsbranchen, som konkluderede, at der ikke er basis for en forsikringsordning.

Og hun fortsætter: 

- Derudover har Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med en dialog med bygge- og råstofbranchen bedt branchen om at tilkendegive, hvorvidt der er interesse for en branchefinansieret fond eller pulje til finansiering af arkæologiske undersøgelser. Såvel DI som "Danske Råstoffer" og de øvrige brancherepræsentanter har tilkendegivet, at en sådan løsning ikke har interesse.

 


Seneste nyt

fra Nordjylland