LIGE NU:

Peters byggeri standset af dyre udgravninger: Nu får museer hård kritik

Nyt håb for byggeprojekter, som er gået i stå på grund af kæmpeudgifter til arkæologudgravninger. Statsrevisorerne retter hård kritik af Kulturministeriet.

Tre millioner kroner. Så meget ekstra ville det pludselig koste Peter Nielsen, indehaver af Nibe Entreprenør og Transport, at bygge seks rækkehuse ved den gamle købmandsgård i Nibe.

Ikke fordi prisen på hverken arbejdskraft eller byggematerialer fra den ene dag til den anden var buldret i vejret, men fordi arkæologer fra Aalborg Historiske Museum skulle foretage en udgravning på grunden efter fortidsminder. 

De mange ekstra penge skulle falde, hvis han gik i gang med byggeriet. Og derfor opgav entreprenør Peter Nielsen sit byggeprojekt.

- Det har udviklet sig til et tag-selv-bord, siden de enkelte museer selv fik lov til at afgøre hvor og hvor meget, der skulle graves efter. De har taget alt for meget de sidste mange år. Det er nogle fuldstændigt vilde budgetter, de kommer med, siger Peter Nielsen.

Retsordfører: Det er en ren blankocheck

Det nordjyske folketingsmedlem og retsordfører i Venstre, Preben Bang Henriksen, er med på en tur på grunden, der har ligget brak i to år.

- Retssikkerheden er en by i Rusland for sådan en bygherre her. Vedkommende kommer jo til at skrive en blankocheck ud, siger Preben Bang Henriksen.

I flere år har Peter Nielsen forgæves forsøgt at få Aalborg Historiske Museum til at sætte prisen på udgravningen ned. Og han er ikke den eneste, der synes, prisen for en udgravning er for høj.

Folketingets statsrevisorer synes også, at museerne virker grådige. I en beretning på 39 sider retter de en hård kritik af den måde, kulturministeriet har forvaltet museumsloven på. Et sammendrag af blot nogle få kritikpunkter lyder sådan her:

- Der er for mange eller for omfattende arkæologiske undersøgelser. Udgifterne til undersøgelserne bliver unødigt høje. Byggeprojekter går i stå, fordi bygherrerne ikke kan betale de kæmpestore beløb. Der er risiko for, at faktureringen til bygherrerne ikke er rigtige, og for, at bygherrerne ikke kun dækker de omkostninger, der er forudsat i museumsloven.

- Det er jo en sønderlemmende kritik af den måde, museerne forvalter de her arkæologiske undersøgelser på, siger Preben Bang Henriksen til TV2 Nord.

Uenig - så kan du klage

Museumsloven fra 2003 betyder, at det er bygherrerne, der betaler for de arkæologiske udgravninger. Der kan dog klages til Slots- og Kulturstyrelsen. Noget, Peter Nielsen fra Nibe også har benyttet sig af.

- Jeg har klaget flere gange. Man kan også i sidste ende klage til kulturministeren, men det er akkurat det samme svar, der kommer tilbage, siger entreprenøren i Nibe.

Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen synes ikke, at det er frimærket værd at klage.

- Det er meget få sager, der overhovedet medfører ændringer, siger Preben Bang Henriksen.

Statsrevisorernes beretning afslører også, at over en tredjedel af museerne ikke har fået revideret deres undersøgelser de seneste fem år. Det skal ellers ske for at få fastslået, om deres priser holder i forhold til de undersøgelser, der er lavet.

- Det gik, som vi spåede. Det sejler. Det er dybt beskæmmende, at vi har en bygherre her, der ikke kan komme videre på grund af det cirkus, siger Preben Bang Henriksen, der dog føler sig overbevist om, at der nu vil komme mere skred i tingene.

Voldsom kritik af nuværende ordning

Rigsrevisionens kritik får også entreprenøren i Nibe til at genoptage sagen.

- Vi skal da have en snak med historisk museum om, hvorvidt de har lavet om på deres procedurer, efter den her beretning fra statsrevisorerne er kommet. Jeg håber da, at de har ændret noget, siger Peter Nielsen, der trods balladen er gået i gang med at genopføre hovedbygningen ud til vejen til den gamle købmandsgård på sin ellers tomme byggegrund.

- Det kunne jeg ikke vente med. Det skal trods alt se lidt ordentligt ud – også selv om jeg her måtte gå med til at betale 350.000 kroner til arkæologerne. De fandt ingenting, men pengene skulle betales, siger Peter Nielsen.

Museumsinspektør ved Aalborg Historiske Museum, Stig Bergmann Møller, siger til TV2 Nord, at han ingen kommentarer har til statsrevisorernes løftede pegefinger.

Kulturministeren: Jeg tager kritikken meget alvorligt

TV2 Nord har forelagt kritikken for kulturminister Mette Bock (LA). I et svar til os skriver hun følgende:

- Jeg tager Rigsrevisionens kritik meget alvorligt. Det er vigtigt, at vi passer på vores arkæologiske kulturarv, men bygherrer skal naturligvis ikke betale for meget for arkæologiske undersøgelser, oplyser kulturminister Mette Bock. 

 

I sin mail til TV 2 Nord uddyber Mette Bock:

- Styrelsen er nu i gang med opfølgning på Rigsrevisionens beretning - med henblik på at minimere risikoen. Eksempelvis arbejder man med at lave vejledende pristakster for de mere gængse arkæologiske undersøgelser, så udgifterne bliver mere præcise og sammenlignelige for bygherrerne.

- Slots- og Kulturstyrelsens opfølgende handlinger vil blive beskrevet i den redegørelse, jeg sender til Statsrevisorerne inden fristen den 4. juni. Jeg har stadig tiltro til, at opgaven ligger fint hos museerne og Slots- og Kulturstyrelsen, men rammerne for museernes arbejde vil blive præciseret og strammet op som en del af opfølgningen på beretningen, skriver Kulturministeren.

Lars Nørbach, museumsdirektør, Nordjyllands historiske museum, forstår ikke bygherre-kritikken.

-Vi graver hverken mere eller mindre, end bygherren vil have. De tre millioner kroner skal selvfølgelig kun betales, hvis han går i gang og vil have udgravet hele grunden, siger Lars Nørbach.

-Vi arbejder med maximumbudgetter og inden for de rammer, Kulturstyrelsen dikterer os. Jeg siger hver anden eller tredje år til mine arkæologer, at de lige skal tjekke priserne og de andre museer, for eksempel Moesgaards priser. Og vi ligger under. Jeg er opmærksom på det her og forstår godt statsrevisorernes kritik og at der skal strammes op, siger museumsdirektøren. 

Han tror dog ikke, at statsrevisorernes hårde kritik kommer til at betyde færre udgravninger.

-Arkæologi er prioriteringer, og de skal laves. Det tjener både arkæologien og samfundets interesser, siger Lars Nørbach.

Entreprenøren i Nibe kan ikke bruge forsikringerne til noget.

-Jeg går selvfølgelig ikke i gang med at bygge, hvis det betyder, at jeg skal betale en arkæologregning på tre millioner kroner. Det kan man ikke kalde et frit valg. Og derfor ligger min grund nu brak i flere år, siger Peter Nielsen.

Statsrevisorerne skriver i deres beretning, at de ”…finder det utilfredsstillende, at museerne uden indsigelse fra Slots- og Kulturstyrelsen i stort omfang har overbudgetteret udgifterne til arkæologiske undersøgelser i perioden 2013 – 2017 – i gennemsnit med 100-110 % stigende til cirka 150 % 2017”.

Nordjyllands Historiske Museum har på møder med Peter Nielsen tilbudt, at han kunne lave byggeprojektet om, så arkæologregningen blev mindre, men det er ikke lykkedes at blive enige om en ændring.