LIGE NU:

Minister: Kommuner skal handle hurtigere

Sagen fra Rebild viser, at der fortsat er kommuner, som ikke kan håndtere misbrugssager, siger Karen Hækkerup.

Der er fortsat kommuner, som har alvorlige problemer med at håndtere sager om misbrug.

Det siger social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S), efter at en redegørelse fra Ankestyrelsen dokumenterer, at Rebild Kommune ikke reagerede på alvorlige underretninger og ikke foretog de nødvendige faglige undersøgelser i den såkaldte Rebildsag.

I sagen er en 56-årig mand tiltalt for omfattende seksuelt misbrug af ni børn. Der har tidligere været sager, som minder om sagen fra Rebild - blandt andet Brønderslevsagen og Esbjergsagen.

- Sagen fra Rebild er forfærdelig og er en i en række af sager, som har været lige så horrible.

- Sagerne viser, at der fortsat er kommuner, som ikke kan finde ud af at håndtere disse sager, siger ministeren.

På baggrund af sagerne har ministeren nedsat et ekspertudvalg. Selvom arbejdet endnu ikke er afsluttet, står et problem lysende klart: Kommunerne handler ikke i tide, når de får en indberetning.

Derfor vil ministeren sikre, at kommunerne får fagligt kompetente medarbejdere, som skal screene alle underretninger.

- Det skal være en person, som aktivt skal tage stilling til, om underretningen er så alvorlig, at der skal handles nu og her. Samtidig skal personen beslutte, hvordan der skal følges op i forhold til sagerne, siger ministeren.

Hun har ligeledes nedsat en task force, som skal hjælpe kommunerne med at behandle sagerne. Den første opgave bliver netop at tage til Rebild Kommune.

- Jeg ville ønske, at jeg kunne få den smerte væk, som børnene har oplevet. Det kan jeg ikke, men jeg kan sørge for, at færre havner i denne situation, siger Karen Hækkerup.

Rebild Kommune har meldt klart ud, at de har svigtet i den såkaldte Rebildsag. Og det glæder Karen Hækkerup.

- Jeg har noteret mig, at Rebild har erkendt, at de har begået klokkeklare fejl. Det er et vigtigt skridt på vejen. For når det kan gå så galt som i Rebild, har der været noget galt med systemet, siger ministeren.

/ritzau/