Foto: Iben Yvonne Hedemann (Arkivfoto)

Minister vil af med randzoneloven

Den var forhadt, allerede inden den blev vedtaget. Den har været genstand for en retssag. Nu vil miljøministeren have fjernet den. Randzoneloven skal væk.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil af med den udskældte randzonelov og sender nu et lovforslag om at ophæve loven i høring, skriver Miljø- og fødevareministeriet på sin hjemmeside.

Hvis randzoneloven bliver fjernet, vil landmænd ikke længere skulle lave ni meter dyrkningsfri zoner omkring vandløb og søer på deres jorder. I dag er der krav om ca. 25.000 hektar randzoner.

- Danske landmænd skal ikke længere have trukket en randzonelov ned over hovedet, som de ikke bliver kompenseret for, og hvis effekt forskerne nu anerkender har været overvurderet. Vi er ganske enkelt blevet klogere siden loven blev indført, og vi ved i dag, at den aldrig skulle have været indført. Derfor skal loven ophæves, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Landmænd vil fortsat kunne benytte sig af frivillige randzoner som alternativ til kravet om efterafgrøder samt til at opfylde de grønne krav i EU's landbrugsreform.

Miljø- og fødevareministen har stor fokus på, at ophævelsen af randzoneloven ikke går ud over miljøet.

- Jeg er optaget af, at vi har et godt vandmiljø i Danmark, til glæde for os danskere der bruger naturen. Derfor vil effekter af den ophævede randzonelov indgå i arbejdet med bl.a. de nye vandområdeplaner, siger Eva Kjer Hansen.

Efter høringen vil lovforslaget blive fremsat i Folketinget i løbet af efteråret. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil kravet om randzoner blive fjernet hurtigst muligt, oplyser ministeriet. Indtil lovændringen er gennemført skal landmænd forsat have randzoner.

Randzoneloven blev indført i 2012 som en del af Danmarks implementering af EU's vandrammedirektiv, som skal sikre god tilstand i vandmiljøet.