LIGE NU:

Minister vil gøre det nemmere at gennemføre kystbeskyttelse

En lovændring, der torsdag behandles i Folketinget, skal gøre det nemmere for kommunerne at etablere kystbeskyttelse.

Det skal være nemmere for kommunerne at gennemføre kystbeskyttelse, og derfor førstebehandler Folketinget torsdag et lovforslag, der skal gøre netop det.

Lovforslaget er et resultat af regeringens store Kystanalyse, og de danske kystkommuner har i forbindelse med arbejdet med analysen påpeget, at sager om kystbeskyttelse ofte er meget langvarige og ressourcetunge. Det skyldes blandt andet, at der er mange klageadgange på området.

- Regeringen ønsker at gøre op med, at de få kan tage de mange som gidsel. I dag kan kystbeskyttelsessager trække ud i alt for mange år, fordi nogle få borgere er imod en løsning, der kan beskytte hundredevis af borgere. Det skal være slut, lyder det fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (Venstre)

quote I dag kan kystbeskyttelsessager trække ud i alt for mange år, fordi nogle få borgere er imod en løsning, der kan beskytte hundredevis af borgere. Det skal være slut

Esben Lunde Larsen (Venstre), Miljø- og Fødevareminister

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, bliver klageadgangen samlet, så der kan klages over kommunernes endelige afgørelser, men ikke over delafgørelserne, som det er muligt i dag. Det har hidtil ført til lange og afbrudte sagsbehandlinger, der har kunnet trække ud i op til 10 år.

- Jeg vil opfordre kommunerne til at gribe den mulighed, der nu kommer, til at gennemføre kystbeskyttelsesprojekter over længere strækninger, hvor der er behov. En kortere sagsbehandlingstid og en mere overskuelig sagsgang vil hurtigere kunne forsyne borgerne med den nødvendige kystbeskyttelse. Det betyder, at færre værdier risikerer at gå tabt, siger Esben Lunde Larsen.

Det er målet at der, som følge af regeringens samlede initiativer på området, skal gennemføres flere omkostningseffektive kystbeskyttelsesprojekter på de danske og nordjyske kyster.