Foto: Per Frank Paulsen

Minivådområder kvæler kvælstof

20 nordjyske landmænd står parat til at fjerne kæmpe mængder kvælstof. Det vil de gøre med såkaldte minivådområder.

Endnu er der ingen hjælp at hente fra folketingspolitikerne, der ellers lige nu er i fuld gang ed at få vedtaget den store naturpakke for landbruget.

t minivådområde er et lille naturligt rensningsanlæg, som kan fjerne kvælstof og fosfor fra den sø, der opstår, når landmanden samler drænvand fra markerne. Henrik Hjorth har i to år haft flere minivådområder i drift på sit landbrug ved Bælum

-Det er et fantastisk virkemiddel og netop det, politikerne og alle andre efterspørger for tiden. Miniovådmråder fjerner kvælstof og fosfor i store mængder. Det er pumpeanlægget og vandplanterne i kanten af søen, der fjerner meget af det kvælstof, der naturligt er i landbrugets drænvand, siger Henrik Hjorth.

Anna Birgittte Thing, miljøchef i LandboNord, er imponeret over de tal, som allerede nu viser markant nedgang i kvælstofmængderne.

-Vi har allerede set reduktioner på 40-50 procent for kvælstof og op til 70 procent for fosfor. Det er virkelig meget, siger miljøchefen. 

Forsøget med minivådområder har nu kørt i snart tre år i samarbejde med Aarhus Universitet. Det er forskere herfra, der skal komme med resultaterne, der viser, hvor meget kvælstof og fosfor, minivådområderne fjerner. De resultater er endnu ikke klar, men Ifølge miljøchefen bør politikerne på Christiansborg kigge nøje på minivådområderne netop nu, mens de er i fuld gang med fremtidens naturpakke.

-Vi har 20 landmænd på venteliste i Nordjylland. De kan ikke oprette vådområder uden en støtteordning. Og det er oplagt at finde pengene, for her er tale om en win-win-situation. Vi får fjernet kvælstof og samtidig oprettet naturskønne områder med den plan, siger Anna Birgitte Thing.