Mirsad Zairis fængsling forlænget 14 dage

Den kosovo-albanske flygtning skal fortsat sidde fængslet.

Ifølge en pressemedelelse fra Menighedsrådsformand Peter Toubøl mødte Mirsad Zairi op i retten, fortvivlet og opgivende.

Politiet forelagde sagen og henviste til afslagene og en udvisning med 1 års indrejseforbud - givet administrativt af Udlændingeservice på grund af ulovligt ophold.

Helge Nørrung, Mirsad Zairi beskikkede advokat, protesterede imod frihedsberøvelsen og henviste til, at Mirsad blev fjernet uden varsel fra en syg kone og fra to børn, som han ikke nåede at sige farvel til.

Dommeren forlængede fængslingen i 14 dage.

Mirsad Zairi blev fængslet med krav om udvisning, for at have opholdt sig ulovligt under jorden i Danmark i halvandet år.